ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Chuyển đến nội dung chính

Tên quốc hiệu, thương hiệu cơ quan, dùng cho lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh1.

Bạn đang xem: ủy ban nhân dân thành phố tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: Ủy ban nhân dân thành phố tiếng anh là gì

Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó quản trị nước tiếng Anh là gì?2. Thương hiệu của thiết yếu phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ3. Tên của những Cơ quan tiền thuộc bao gồm phủ4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ5. Văn phòng chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng6. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ7. Chức vụ từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến chuyên viên các Bộ, ban ngành ngang Bộ8. Chức vụ của Lãnh đạo các Cơ quan tiền thuộc bao gồm phủ9. Tên của những đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp cho tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, làng và các đơn vị trực thuộc11. Chức vụ lãnh đạo, cán cỗ công chức tổ chức chính quyền địa phương các cấp chúng ta cùng tìm kiếm hiểu.

Phụ lục thông tư số 03/2009/TT-BNG

Thông tư số 06/2015/TT-BTP về thi hành nguyên tắc công chứng


*

Tên quốc hiệu, thương hiệu cơ quan, công tác lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh

Phú lục phát hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 mon 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong khối hệ thống hành chủ yếu nhà nước sang trọng tiếng Anh để thanh toán giao dịch đối ngoại

1. Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó quản trị nước tiếng Anh là gì?

Tên tiếng ViệtTên giờ AnhViết tắt (nếu có)
Nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?

Nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam

Nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩa việt nam tiếng Anh là Socialist Republic of Viet NamSRV
Chủ tịch nước cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?Chủ tịch nước cùng hòa làng hội công ty nghĩa Việt NamChủ tịch nước cùng hòa xóm hội công ty nghĩa nước ta tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó chủ tịch nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt NamPhó chủ tịch nước cộng hòa xóm hội chủ nghĩa việt nam tiếng Anh là Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Thương hiệu của bao gồm phủ, những Bộ, cơ quan ngang bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ AnhViết tắt (nếu có)
Chính lấp nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOV
Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ Quốc phòngBộ Quốc chống tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Bộ Công an tiếng Anh là gì?Bộ Công anBộ Công an giờ Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ nước ngoài giao tiếng Anh là gì?Bộ ngoại giaoBộ nước ngoài giao giờ đồng hồ Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Bộ bốn pháp giờ Anh là gì?Bộ tứ phápBộ bốn pháp tiếng Anh là Ministry of JusticeMOJ
Bộ Tài thiết yếu tiếng Anh là gì?Bộ Tài chínhBộ Tài chủ yếu tiếng Anh là Ministry of FinanceMOF
Bộ công thương tiếng Anh là gì?Bộ Công Thương

Bộ công thương nghiệp tiếng Anh là Ministry of Industry & TradeMOIT
Bộ Lao hễ – yêu quý binh cùng Xã hội giờ Anh là gì?Bộ Lao đụng – yêu mến binh và Xã hộiBộ Lao cồn – thương binh và Xã hội giờ Anh là Ministry of Labour, War invalids và Social AffairsMOLISA
Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ giao thông vận tải vận tảiBộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Ministry of TransportMOT
Bộ thành lập tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựngBộ sản xuất tiếng Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ tin tức và truyền thông tiếng Anh là gì?Bộ thông tin và Truyền thôngBộ thông tin và media tiếng Anh là Ministry of Information and CommunicationsMIC
Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản tiếng Anh là gì?Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoBộ giáo dục và Đào chế tác tiếng Anh là Ministry of Education và TrainingMOET
Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn tiếng Anh là gì?Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông thônBộ nông nghiệp trồng trọt và cải tiến và phát triển nông xóm tiếng Anh là Ministry of Agriculture and Rural DevelopmentMARD
Bộ planer và Đầu tứ tiếng Anh là gì?Bộ planer và Đầu tưBộ chiến lược và Đầu tư tiếng Anh là Ministry of Planning and InvestmentMPI
Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ Nội vụBộ Nội vụ giờ Anh là Ministry of home AffairsMOHA
Bộ Y tế giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Y tếBộ Y tế giờ đồng hồ Anh là Ministry of HealthMOH
Bộ công nghệ và technology tiếng Anh là gì?Bộ kỹ thuật và Công nghệBộ công nghệ và công nghệ tiếng Anh là Ministry of Science và TechnologyMOST
Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch tiếng Anh là gì?Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịchBộ Văn hóa, thể dục và du lịch tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports & TourismMOCST
Bộ tài nguyên và môi trường tiếng Anh là gì?Bộ Tài nguyên cùng Môi trườngBộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là Ministry of Natural Resources and EnvironmentMONRE
Thanh tra chính phủ nước nhà tiếng Anh là gì?Thanh tra chính phủThanh tra chính phủ nước nhà tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng bên nước việt nam tiếng Anh là gì?Ngân hàng nhà nước Việt NamNgân hàng công ty nước việt nam tiếng Anh là The State bank of Viet NamSBV
Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là gì?Văn phòng chính phủVăn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh từ “Viet Nam” tiếng Anh gửi sang tính từ là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch quý phái tiếng Anh là “Vietnamese”

– Sở hữu phương pháp của danh trường đoản cú “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của các Cơ quan thuộc thiết yếu phủ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì:

Ban cai quản Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là Ho chi Minh Mausoleum ManagementHCMM
Bảo hiểm xóm hội nước ta tiếng Anh là gì?Bảo hiểm xóm hội Việt NamBảo hiểm làng hội nước ta tiếng Anh là gì Viet nam giới Social SecurityVSI
Thông tấn xã vn tiếng Anh là gì?Thông tấn xã Việt NamThông tấn xã vn tiếng Anh là Viet phái mạnh News AgencyVNA
Đài giờ đồng hồ nói việt nam tiếng Anh là gì?Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamĐài giờ nói việt nam tiếng Anh là Voice of Viet NamVOV
Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là gì?Đài truyền hình Việt NamĐài Truyền hình nước ta tiếng Anh là Viet nam giới TelevisionVTV
Học viện bao gồm trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?Học viện bao gồm trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí MinhHọc viện chủ yếu trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Ho chi Minh National Academy of Politics & Public AdministrationHCMA
Viện khoa học và technology Việt phái mạnh tiếng Anh là gì?Viện khoa học và công nghệ Việt NamViện khoa học và công nghệ Việt nam tiếng Anh là Viet nam giới Academy of Science and TechnologyVAST
Viện công nghệ Xã hội vn tiếng Anh là gì?Viện kỹ thuật Xã hội Việt NamViện công nghệ Xã hội nước ta tiếng Anh là Viet nam giới Academy of Social SciencesVASS

4.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt "Bản Nhạc"Xem thêm: Những Người Hay Ăn Cơm Nguội Cần Biết Những Điều Này Để Ăn Cho Đúng Cách

Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ

Tên giờ ViệtTên tiếng Anh
Thủ tướng chính phủ nước nhà nước cùng hòa làng hội nhà nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa Việt NamThủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng sở tại tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng thường trựcPhó Thủ tướng thường trực tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng giờ Anh là gì?Phó Thủ tướngPhó Thủ tướng tiếng Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng bộ Quốc chống tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Quốc phòngBộ trưởng cỗ Quốc phòng tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng bộ Công an tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Công anBộ trưởng cỗ Công an giờ Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng bộ Ngoại giao giờ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Ngoại giaoBộ trưởng bộ Ngoại giao giờ Anh là Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng cỗ Tư pháp tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tư phápBộ trưởng cỗ Tư pháp tiếng Anh là Minister of Justice
Bộ trưởng cỗ Tài bao gồm tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tài chínhBộ trưởng bộ Tài chủ yếu tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng cỗ Công Thương giờ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Công ThươngBộ trưởng cỗ Công Thương giờ Anh là Minister of Industry and Trade
Bộ trưởng bộ Lao đụng – yêu mến binh và Xã hội tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Lao hễ – yêu quý binh cùng Xã hộiBộ trưởng cỗ Lao cồn – yêu mến binh và Xã hội giờ đồng hồ Anh là Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs
Bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giao thông vận tảiBộ trưởng bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng cỗ Xây dựng giờ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Xây dựngBộ trưởng cỗ Xây dựng tiếng Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông media tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thôngBộ trưởng Bộ tin tức và truyền thông tiếng Anh là Minister of Information và Communications
Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào sản xuất tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoBộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra tiếng Anh là Minister of Education & Training
Bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông xóm tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển nông thônBộ trưởng Bộ nông nghiệp và cách tân và phát triển nông làng mạc tiếng Anh là Minister of Agriculture & Rural Development
Bộ trưởng cỗ Kế hoạch và Đầu bốn tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng cỗ Kế hoạch cùng Đầu tưBộ trưởng bộ Kế hoạch cùng Đầu tư tiếng Anh là Minister of Planning and Investment
Bộ trưởng bộ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Nội vụBộ trưởng bộ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là Minister of trang chủ Affairs
Bộ trưởng cỗ Y tế giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Y tếBộ trưởng bộ Y tế tiếng Anh là Minister of Health
Bộ trưởng cỗ Khoa học và technology tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệBộ trưởng bộ Khoa học và công nghệ tiếng Anh là Minister of Science và Technology
Bộ trưởng bộ Văn hóa, thể thao và du ngoạn tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ trưởng cỗ Văn hóa, thể dục và du lịch tiếng Anh là Minister of Culture, Sports & Tourism
Bộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tài nguyên cùng Môi trườngBộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là Minister of Natural Resources và Environment
Tổng Thanh tra chính phủ tiếng Anh là gì?Tổng Thanh tra thiết yếu phủTổng Thanh tra chính phủ nước nhà tiếng Anh là Inspector-General
Thống đốc bank Nhà nước nước ta tiếng Anh là gì?Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt NamThống đốc ngân hàng Nhà nước vn tiếng Anh là Governor of the State ngân hàng of Viet Nam
Bộ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban Dân tộcBộ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban dân tộc tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chính phủ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng thiết yếu phủBộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng quản trị nước và chức vụ Lãnh đạo Văn phòng

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Văn phòng chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là gì?Văn phòng chủ tịch nướcVăn phòng quản trị nước tiếng Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nướcChủ nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó công ty nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ Anh là gì?Phó nhà nhiệm Văn phòng chủ tịch nướcPhó công ty nhiệm Văn phòng chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý chủ tịch nước giờ Anh là gì?Trợ lý chủ tịch nướcTrợ lý chủ tịch nước tiếng Anh là Assistant to the President

6. Thương hiệu chung của những đơn vị ở trong Bộ, cơ sở ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Văn phòng BộVăn phòng cỗ tiếng Anh là Ministry Office
Thanh tra bộ tiếng Anh là gì?Thanh tra BộThanh tra cỗ tiếng Anh là Ministry Inspectorate
Tổng cục tiếng Anh là gì?Tổng cụcTổng viên tiếng Anh là Directorate
Ủy ban giờ Anh là gì?Ủy banỦy ban tiếng Anh là Committee/Commission
Cục giờ Anh là gì?CụcCục giờ đồng hồ Anh là Department/Authority/Agency
Vụ tiếng Anh là gì?VụVụ tiếng Anh là Department
Học viện giờ Anh là gì?Học việnHọc viện giờ đồng hồ Anh là Academy
Viện giờ đồng hồ Anh là gì?ViệnViện giờ Anh là Institute
Trung trọng tâm tiếng Anh là gì?Trung tâmTrung tâm tiếng Anh là Centre
Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Phòng giờ Anh là gì?PhòngPhòng giờ Anh là Division
Vụ tổ chức triển khai Cán bộ tiếng Anh là gì?Vụ tổ chức Cán bộVụ tổ chức Cán cỗ tiếng Anh là Department of Personnel & Organisation
Vụ Pháp chế giờ Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp chế tiếng Anh là Department of Legal Affairs
Vụ phù hợp tác nước ngoài tiếng Anh là gì?Vụ hợp tác và ký kết quốc tếVụ hợp tác nước ngoài tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức vụ từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến nhân viên các Bộ, ban ngành ngang Bộ

Tên giờ ViệtTên giờ Anh
Thứ trưởng sở tại tiếng Anh là gì?Thứ trưởng thường trựcThứ trưởng trực thuộc tiếng Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng tiếng Anh là gì?Thứ trưởngThứ trưởng giờ Anh là Deputy Minister
Tổng viên trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Tổng viên trưởngTổng cục trưởng giờ Anh là Director General
Phó Tổng viên trưởng giờ Anh là gì?Phó Tổng cục trưởngPhó Tổng viên trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Phó chủ nhiệm thường trực tiếng Anh là gì?Phó nhà nhiệm hay trựcPhó nhà nhiệm trực thuộc tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó chủ nhiệm tiếng Anh là gì?Phó chủ nhiệmPhó công ty nhiệm giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý bộ trưởng tiếng Anh là gì?Trợ lý cỗ trưởngTrợ lý bộ trưởng liên nghành tiếng Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó nhà nhiệm Ủy ban tiếng Anh là gì?Phó công ty nhiệm Ủy banPhó chủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Chánh công sở BộChánh Văn phòng bộ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Phó Chánh văn phòng công sở BộPhó Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ Anh là Director General
Phó cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó cục trưởngPhó cục trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Giám đốc học viện tiếng Anh là gì?Giám đốc học tập việnGiám đốc học viện tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là gì?Phó người đứng đầu Học việnPhó Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng tiếng Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung vai trung phong tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung trung khu tiếng Anh là Director of Centre
Phó người đứng đầu Trung trọng điểm tiếng Anh là gì?Phó người đứng đầu Trung tâmPhó giám đốc Trung tâm tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng chống tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên thời thượng tiếng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên cao cấp tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên thiết yếu tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên chính tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ đồng hồ Anh là Official
Thanh tra viên thời thượng tiêng Anh là gì?Thanh tra viên cao cấpThanh tra viên thời thượng tiếng Anh là Senior Inspector
Thanh tra viên bao gồm tiếng Anh là gì?Thanh tra viên chínhThanh tra viên bao gồm tiếng Anh là Principal Inspector
Thanh tra viên giờ đồng hồ Anh là gì?Thanh tra viênThanh tra viên giờ đồng hồ Anh là Inspector

8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan tiền thuộc bao gồm phủ

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Trưởng ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Trưởng ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí MinhTrưởng ban làm chủ Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Phó Trưởng ban cai quản Lăng chủ tịch Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ Anh là Deputy Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội Việt NamTổng Giám đốc bảo đảm xã hội việt nam tiếng Anh là General Director of Viet phái nam Social Security
Phó tổng giám đốc Bảo hiểm làng hội việt nam tiếng Anh là gì?Phó tgđ Bảo hiểm xã hội Việt NamPhó tgđ Bảo hiểm làng mạc hội nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam Social Security
Tổng người đứng đầu Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là gì?Tổng người đứng đầu Thông tấn làng mạc Việt NamTổng người đứng đầu Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là General Director of Viet nam News Agency
Phó tổng giám đốc Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là gì?Phó tgđ Thông tấn thôn Việt NamPhó tgđ Thông tấn xã vn tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái nam News Agency
Tổng chủ tịch Đài giờ nói nước ta tiếng Anh là gì?Tổng người đứng đầu Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamTổng giám đốc Đài tiếng nói vn tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó tổng giám đốc Đài tiếng nói vn tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Đài ngôn ngữ Việt NamPhó tổng giám đốc Đài giờ nói việt nam tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng giám đốc Đài Truyền hình vn tiếng Anh là gì?Tổng người đứng đầu Đài truyền ảnh Việt NamTổng người đứng đầu Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là General Director of Viet phái mạnh Television
Phó tgđ Đài Truyền hình vn tiếng Anh là gì?Phó tgđ Đài truyền họa Việt NamPhó tổng giám đốc Đài Truyền hình vn tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái nam Television
Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính non sông Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh giờ Anh là President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics và Public Administration
Phó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí MinhPhó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh giờ Anh là Vice President of Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics and Public Administration
Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện kỹ thuật và công nghệ Việt NamChủ tịch Viện kỹ thuật và công nghệ Việt phái mạnh tiếng Anh là President of Viet phái nam Academy of Science & Technology
Phó chủ tịch Viện công nghệ và technology Việt nam giới tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Viện khoa học và technology Việt NamPhó chủ tịch Viện công nghệ và technology Việt nam giới tiếng Anh là Vice President of Viet phái nam Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện khoa học Xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện công nghệ Xã hội Việt NamChủ tịch Viện công nghệ Xã hội vn tiếng Anh là President of Viet phái mạnh Academy of Social Sciences
Phó quản trị Viện công nghệ Xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện công nghệ Xã hội Việt NamPhó quản trị Viện công nghệ Xã hội việt nam tiếng Anh là Vice President of Viet phái nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của những đơn vị cung cấp tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Văn phòng tiếng Anh là gì?Văn phòngVăn phòng tiếng Anh là Office
Chánh công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh công sở tiếng Anh là:Chief of Office
Phó Chánh công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh công sở tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Cục tiếng Anh là gì?

Cục

Cục giờ Anh là Department
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng tiếng Anh là Director
Phó cục trưởng giờ Anh là gì?Phó viên trưởngPhó cục trưởng tiếng Anh là Deputy Director
Vụ giờ Anh là gì?VụVụ giờ Anh là Department
Vụ trưởng giờ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ Anh là Director
Phó Vụ trưởng giờ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng tiếng Anh là Deputy Director
Ban tiếng Anh là gì?BanBan tiếng Anh là Board
Trưởng Ban giờ đồng hồ Anh là gì?Trưởng BanTrưởng Ban giờ Anh là Head
Phó trưởng ban tiếng Anh là gì?Phó Trưởng BanPhó trưởng ban tiếng Anh là Deputy Head
Chi viên tiếng Anh là gì?Chi cụcChi cục tiếng Anh là Branch
Chi cục trưởng tiếng Anh là gì?Chi viên trưởngChi cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Manager
Chi viên phó giờ Anh là gì?Chi viên phóChi cục phó giờ Anh là Deputy Manager
Phòng giờ Anh là gì?PhòngPhòng giờ đồng hồ Anh là Division
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là: Head of Division
Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng chống tiếng Anh là: Deputy Head of Division

10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và những đơn vị trực thuộc

Tên giờ ViệtTên tiếng Anh
Thủ đô thành phố hà nội tiếng Anh là gì?Thủ đô Hà NộiThủ đô thủ đô hà nội tiếng Anh là hà thành Capital
Thành phố giờ đồng hồ Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho bỏ ra Minh City

Tỉnh giờ Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: tỉnh Hà Nam

Tỉnh tiếng Anh là Province

Ví dụ: Ha phái nam Province

Quận, thị xã tiếng Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận cha Đình

Quận, thị trấn tiếng Anh là District

Ví dụ: cha Dinh District

Xã giờ đồng hồ Anh là gì?Xã

Ví dụ: thôn Quang Trung

Xã giờ Anh là Commune

Ví dụ: quang quẻ Trung Commune

Phường giờ đồng hồ Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường tiếng Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum tiếng Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum giờ Anh là Hamlet, Village
Ủy ban quần chúng. # (các cấp từ thành phố trực ở trong Trung ương, tỉnh mang đến xã, phường) tiếng Anh là gì?Ủy ban dân chúng (các cấp từ tp trực ở trong Trung ương, tỉnh mang lại xã, phường)Ủy ban quần chúng. # (các cấp cho từ thành phố trực nằm trong Trung ương, tỉnh đến xã, phường) giờ đồng hồ Anh là People’s Committee
Ví dụ:- ủy ban nhân dân Thành phố hồ Chí Minh- ubnd tỉnh lạng ta Sơn– ubnd huyện Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho đưa ra Minh City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– ubnd xã Mễ Trì giờ đồng hồ Anh là gì?UBND làng mạc Mễ Trì– ubnd xã Mễ Trì tiếng Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– ubnd phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền– ủy ban nhân dân phường Tràng tiền tiếng Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn chống tiếng Anh là gì?

Văn phòng

Văn chống tiếng Anh là Office
Sở tiếng Anh là gì?Sở

Ví dụ: Sở ngoại vụ Hà Nội

Sở giờ Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban tiếng Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Phòng (trực trực thuộc UBND) giờ đồng hồ Anh là gì?Phòng (trực thuộc UBND)Phòng (trực nằm trong UBND) giờ Anh là Committee Division
Thị xã, thị xã tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị làng mạc Sầm SơnThị xã, thị xã tiếng Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức vụ lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Chủ tịch Ủy ban dân chúng tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- quản trị Ủy ban nhân dân tp Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp.hcm tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Hồ Chí Minh– quản trị Ủy ban nhân dân tp.hcm tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ho chi Minh thành phố People’s Committee
– quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà phái nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà Nam– chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà phái mạnh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ha nam People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân tp Huế tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế– quản trị Ủy ban nhân dân tp Huế giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện Đông Anh giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng huyện Đông Anh– chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện Đông Anh giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng– quản trị Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng phường Tràng Tiền– quản trị Ủy ban nhân dân phường Tràng tiền tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó quản trị Thường trực Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Phó quản trị Thường trực Ủy ban nhân dânPhó quản trị Thường trực Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó chủ tịch Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Ủy ban nhân dânPhó quản trị Ủy ban quần chúng tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban quần chúng tiếng Anh là thành viên of the People’s Committee
Giám đốc Sở giờ Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Sở giờ Anh là Director of Department
Phó người có quyền lực cao Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Phó giám đốc SởPhó giám đốc Sở giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Department
Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng và công sở tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh công sở tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Chánh điều tra tiếng Anh là gì?Chánh Thanh traChánh điều tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh thanh tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh traPhó Chánh thanh tra tiếng Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên thời thượng tiêng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên cao cấp tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên bao gồm tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên chính tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ đồng hồ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ đồng hồ Anh là: Official
Như vậy, văn bản này cũng thỏa mãn nhu cầu phần làm sao tên các cơ quan phòng ban sở bằng tiếng Anh, hay bộ máy nhà nước vn bằng giờ đồng hồ Anh đã làm được ghi rất đầy đủ trong phụ lục này, từ kia giúp thống nhất bản dịch đối với tên chính quyền đoàn sở.