Trong mô hình dữ liệu quan hệ khóa là gì

     

1. Quy mô dữ liệu quan hệ

a. Khái niệm mô hình dữ liệu

- mô hình dữ liệu là 1 trong tập hợp các khái niệm, dùng để làm mô tả CTDL, các thao tác làm việc dữ liệu, các ràng buộc tài liệu của một CSDL

- các loại mô hình dữ liệu:

Mô hình logic: (mô hình dữ liệu bậc cao) cho biểu hiện CSDL ở mức khái niệm với mức size nhìn.

Bạn đang xem: Trong mô hình dữ liệu quan hệ khóa là gì

Bạn đã xem: Trong quy mô dữ liệu dục tình khóa là gì

Môhình vật lí: (mô hình dữ liệu bậc thấp) cho biết dữ liệu được lưu trữ thế nào.

b. Mô hình dữ liệu quan lại hệ

- mô hình dữ liệu quan hệ tình dục được E.F.Codd lời khuyên năm 1970. Trong tầm 20 năm trở lại đây những hệ cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ được sử dụng rất phổ biến.

- Trong quy mô quan hệ:

Về phương diện cấu trúc: tài liệu được thể hiện trong các bảng (hàng, cột).Về mặt thao tác làm việc trên dữ liệu: bao gồm thể cập nhật dữ liệu : Thêm, xoá, sửa.Về khía cạnh ràng buộc dữ liệu: tài liệu trong một bảng bắt buộc thoả mãn một số ràng buộc.

2. Cơ sở dữ liệu quan hệ

a. Khái niệm

- cơ sở dữ liệu quan hệ: csdl được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan lại hệ.

Xem thêm: Ăn Gì Khi Bị Nhiệt Miệng - Nhiệt Miệng Nên Ăn Gì Và Không Nên Ăn Gì

- Những đặc thù của cơ sở dữ liệu quan hệ:

Mỗi quan liêu hệ gồm một tên sáng tỏ với tên các quan hệ khác.Các cỗ là sáng tỏ và vật dụng tự những bộ là không quan trọng.Mỗi nằm trong tính có một tên rành mạch và thiết bị tự những thuộc tính là không quan trọng.Quan hệ không tồn tại thuộc tính đa trị tốt phức hợp.

b. Ví dụ

- Để cai quản học sinhmượn sách ở 1 trường học, thông thườngquản lí các thông tin sau:

Thông tin người mượn sáchThông tin sáchThông tin mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời hạn mượn/ trả)


*

c. Khóa và link giữa những bảng

- Khóa: Khóa của một bảng là một tập bao gồm một hay như là một số ở trong tính của bảng minh bạch được các cá thể.

- Khoá chính:

Một bảng có thể có không ít khóa. Trong những khóa của một bảng tín đồ ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóa làm khóa chính.Khi nhập tài liệu cho một bảng, cực hiếm của mọi cỗ tại khóa chính không được để trống.

* Chú ý:

Mỗi bảng có tối thiểu một khóa. Việc xác minh khóa dựa vào vào tình dục lôgic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào vào giá chỉ trị của các dữ liệu.Nên lựa chọn khóa chính là khóa bao gồm ít thuộc tính nhất.

Xem thêm: Bảo Vệ Môi Trường Là Gì? (Cập Nhật 2022) Phải Làm Gì Để Bảo Vệ Môi Trường

- Liên kết: thực chất sự links giữa các bảng là dựa trên thuộc tính khóa. Ví dụ điển hình thuộc tính số thẻ là khóa của bảng fan mượn xuất hiện thêm lại nghỉ ngơi bảng mượn sách đó khiến cho liên kết thân 2 bảng này.