TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 12

     

a) What are you doing, Mary? các bạn đang làm cái gi vậy Mary?I'm cutting the cabbage. Bản thân đang cắt cải bắp.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 5 unit 12


Bài 1

1. Look, listen & repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

*

a) What are you doing, Mary?

(Bạn đang làm những gì vậy Mary?)

I"m cutting the cabbage.

(Mình đang cắt cải bắp.)

b) Don"t play with the knife! You may cut yourself.

(Đừng chơi với dao! bạn có thể bị đứt tay.)

OK.

(Được rồi.)

c) What are you doing with the stove?

(Bạn đang làm gì với phòng bếp lò vậy?)

I want lớn cook the cabbage.

(Mình muốn nấu cải bắp.)

d) Don"t cảm biến the stove. You may get a burn.

(Đừng chạm/đụng vào bếp. Bạn có thể bị phỏng/bỏng đấy.)

OK. I won"t.

(Được rồi. Mình sẽ không đụng vào.)


Bài 2

2. Point và say.

(Chỉ với nói.)

*

Lời giải chi tiết:

a) Don"t play with matches! - OK. I won"t.

(Đừng chơi với đầy đủ que diêm! - Được rồi. Mình sẽ không còn chơi.)

b) Don"t ride your bike too fast! - OK. I won"t.

(Đừng đi xe thừa nhanh! - Được rồi. Mình sẽ không còn đi xe quá nhanh.)

c) Don"t climb the tree! - OK. I won"t.

(Đừng trèo/leo cây! - Được rồi. Mình sẽ không còn trèo/leo cây.)

d) Don"t run down the stairs! - OK. I won"t

(Đừng chạy xuống ước thang! - Được rồi. Mình sẽ không chạy xuống ước thang.)


Bài 3

3. Let"s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về đa số tai nạn ở trong nhà và chỉ dẫn lời khuyên.

What are you doing...? 

(Bạn đang làm cho gì.. ?)

I want to...

(Tôi muốn...)

Don"t...!

(Đừng/Không..!)

OK. I won"t.

(Được rồi. Tôi vẫn không...)


Bài 4

4. Listen and tick.

(Nghe và lưu lại chọn (√ ).)

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mother: What are you doing with the knife, Mary?

Mary: I"m cutting the fruit.

Mother: Don"t play with the sharp knife! You may cut yourself!

Mary: OK, I won"t, Mum.

2. Phong: I"m going to lớn run down the stairs.

Tom: Don"t do it!

Phong: Why not?

Tom: It"s dangerous.

Phong: OK.

3. Linda: Hey, Trung. Where are you going?

Trung: I"m riding khổng lồ the sports centre.

Linda: Don"t ride your xe đạp too fast!

Trung: Don"t worry. I won"t.

4. Mai: What are you doing here, Nam?

Nam: Look. I"m going khổng lồ climb the tree khổng lồ pick some apples.

Xem thêm: Quá Trình Sản Xuất Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Đây, Các Yếu Tố Cơ Bản Của Quá Trình Sản Xuất

Mai: Don"t climb the tree!

Nam: OK, I won"t.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B 2. C 3. A 4. B


Bài 5

5. Read & complete.

(Đọc với hoàn thành.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

(1) room(2) cooking (3) answered(4) run(5) won"t

One day, Peter was bored. He was in his (1) room and his mother was (2) cooking in the kitchen. She asked loudly "Where are you, Peter?" He (3) answered, "I"m upstairs, Mum." His mother heard him running down và said "Don"t (4) run down the stairs!" Peter replied "OK, I (5) won"t vì it again, Mum."

Tạm dịch:

 Một ngày nọ, Peter bi ai chán. Cậu ấy đã ở trong phòng mình và bà mẹ cậu ấy đã nấu ăn trong nhà bếp. Bà ấy hỏi thiệt to: "Con chỗ nào vậy Peter?". Cậu ấy đang trả lời: "Con lên trên cầu thang, bà mẹ à". Bà mẹ cậu nghe cậu chạy xuống với nói: "Đừng chạy xuống cầu thang!" Peter liền đáp: "Dạ, bé không lặp lại việc đó chị em à".


Bài 6

6. Let"s sing.

(Chúng ta thuộc hát.)

Don’t vì that!

 

What are you doing?

I"m going to run down the stairs.

Don"t vị that! It"s dangerous.

Really? Yes! OK, I won"t.

 

What are you doing?

I"m going lớn climb that tree over there.

Don"t vì chưng that! It"s dangerous.

Really? Yes! OK, I won"t.

 

What are you doing?

I"m going khổng lồ ride my xe đạp down this busy road.

Don"t bởi that! It"s dangerous.

Really? Yes! OK, I won"t.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn đang có tác dụng gì?

Bạn đang có tác dụng gì?

Mình đang chạy xuống cầu thang.

Đừng thao tác đó! Nó nguy hiểm.

Thật không? Vâng! Được rồi, tôi đã không.

Bạn đang làm gì?

Mình đang trèo cây đó ở đằng kia.

Đừng thao tác đó! Nó nguy hiểm.

Thật không? Vâng! Được rồi, tôi đang không.

Bạn đang có tác dụng gì?

Mình đã đi xe pháo đạp ra ngoài đường náo sức nóng nàỵ.

Đừng thao tác làm việc đó! Nó nguy hiểm.

Thật không? Vâng! Được rồi, tôi vẫn không.

Xem thêm: Nêu Sự Khác Nhau Giữa Thường Biến Và Đột Biến Và Đột Biến Là


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 604 phiếu
Bài tiếp theo sau
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp vemaybay24h.net.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng vemaybay24h.net.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép vemaybay24h.net.vn giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.