Số Dao Động Trong Một Giây Gọi Là

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Câu 17: Chọn câu trả lời đúng

Thế nào call là tần số? Đơn vị của nó?

A. Là số lần giao động trên một đơn vị thời gian. Đơn vị dB

B. Là số xê dịch trong một giây. Đơn vị Hz

C. Là số giao động trong một giây. Đơn vị m/s

D. Là thời gian của một chu kỳ dao động. Đơn vị s


Chọn phát biểu đúng? *

A Tần số là số xấp xỉ vật tiến hành được vào một khoảng thời hạn nào đó.

Bạn đang xem: Số dao động trong một giây gọi là

B Đơn vị tần số là giây (s).

C Tần số là số dao động triển khai được trong 1 giây.

D Tần số là đại lượng không tồn tại đơn vị.


Câu 6: Tần số xê dịch là gì? cho biết thêm đơn vị của tần số dao động.

a)Vật A vào 5 giây tiến hành được 1200 dao động. đồ vật B trong 2 phút thực hiện được 6000 dao động. B)Tính tần số giao động của mỗi vật. Âm phân phát ra của vật nào cao hơn? vì sao?


Câu 6: Tần số dao động là gì? cho thấy thêm đơn vị của tần số dao động.

a)Vật A trong 5 giây thực hiện được 1200 dao động. đồ vật B trong 2 phút triển khai được 6000 dao động. B)Tính tần số xê dịch của mỗi vật. Âm phân phát ra của đồ gia dụng nào cao hơn? vì chưng sao?


Chọn tự hay nhiều từ phù hợp để điền vào vị trí trống :

Số xấp xỉ trong một giây điện thoại tư vấn là ……….

Đơn vị đo tần số là ….(Hz)

Tai người bình thường có thể nghe được những âm nhạc có tần số tự … cho ….

Âm càng bổng thì có tần số xê dịch càng ….

Xem thêm: Soạn Anh 12 Unit 10 Lớp 12 Reading Hay, Unit 10 English 12 Reading Hay

Âm càng trầm thì tất cả tần số dao động càng ….


Câu 6: Tần số dao động là gì? cho biết thêm đơn vị của tần số dao động.

a)Vật A trong 5 giây tiến hành được 1200 dao động. Thứ B trong 2 phút tiến hành được 6000 dao động. B)Tính tần số xê dịch của mỗi vật. Âm phạt ra của đồ nào cao hơn? do sao?

Câu 7: đồ gia dụng A trong 15 giây thực hiện được 3000 dao động. đồ gia dụng B trong 10 phút thực hiện được 12000 dao động.

a) Tính tần số giao động của mỗi vật.

b) Âm phân phát ra của thứ nào tốt hơn? vày sao?


Viết không hề thiếu các câu sau đây:

a. Những nguồn âm vạc ra hồ hết .....

b. Số dao động trong 1 giây gọi là ...... Đơn vị tần số là ....

c. Độ to của âm được đo bằng đơn vị ...... (dB).

Xem thêm: Chọn Phát Biểu Đúng Công Nghệ 9 Bài 3 (Có Đáp Án Và Lời Giải)

d. Gia tốc truyền âm trong bầu không khí là ......


Tần số âm là gì? a. Số dao động của vật tiến hành trong 1 phút b. Số xấp xỉ của vật thực hiện trong 1 giây c. Số xê dịch của vật triển khai trong 1 giờ d. Số giao động của vật triển khai trong 2 giờ