Raft Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Raft là gì

*
*
*

raft
*

raft /rɑ:ft/ danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) số lượng lớn đám đông (từ lóng) tình trạng có nhiều vợ danh từ bè (gỗ, nứa...); mảng đám gỗ củi trôi trên sông; đám băng trôi ngoại động từ thả bè (gỗ, nứa...)to raft timber: thả bè gỗ chở (vật gì) trên bè (mảng) sang (sông) trên bè (mảng) kết thành bè (mảng) nội động từ đi bè, đi mảng lái bè; lái mảng
bèfoundation on raft: móng bèfoundation raft: móng bèinflatable life raft: bè cấp cứu thổi bằng hơilife raft: bè cấp cứulife raft: bè cứu hộlife raft: bè cứu sinhlife raft: bè câu phaoraft foundation: móng bèraft foundation: nền móng bètimber raft: bè gỗbè gỗmảnglife raft: mảng cứu nguyraft bridge: cầu phao mảngtimber raft: mảng gỗmóng bèraft foundation: nền móng bèphàlife raft: phà cứu đắmtấm mỏngLĩnh vực: xây dựngbè mảnggỗ củi trôithả bèlife raftphao cứu sinhraft foundationmóng tấmraft foundationmóng tấm liên tụcbè nốikhối trứng nối (cá)flat raft containercông-ten-nơ giàn phẳngraft riskrủi ro bè gỗ (trong bảo hiểm đường biển)raft trapbè mảng đánh cá
*Xem thêm: Tình Nghĩa Vợ Chồng Là Gì - Ngẫm Về Tình Nghĩa Vợ Chồng

*

*

raft

Từ điển Collocation

raft noun

ADJ. life

VERB + RAFT build, make They built a raft of logs.

RAFT + VERB bob, float, sail The raft floated away down the river. | capsize, overturn

RAFT + NOUN race, racing

PREP. on/onto a/the ~ floating on a raft

Từ điển WordNet


n.

a flat float (usually made of logs or planks) that can be used for transport or as a platform for swimmers

v.

transport on a raft

raft wood down a river

travel by raft in water

Raft the Colorado River

make into a raft

raft these logs
Xem thêm: Soạn Bài Ca Ngắn Đi Trên Bãi Cát Giáo Án, Giáo Án Ptnl Bài Bài Ca Ngắn Đi Trên Cát

English Synonym and Antonym Dictionary

rafts|rafted|raftingsyn.: batch deal flock good deal great deal hatful heap lot mass mess mickle mint muckle peck pile plenty pot quite a little sight slew spate stack tidy sum wad whole lot whole slew