PCI COMPLIANCE LÀ GÌ

     

Việc tuân thủ Tiêu chuẩn chỉnh Bảo mật dữ liệu (DSS) Ngành Thẻ thanh toán là yêu mong bắt buộc so với mọi công ty thể tiến hành việc lưu giữ trữ, cách xử trí hoặc gửi dữ liệu của chủ thẻ vemaybay24h.net.vn, bao gồm các tổ chức tài chính, solo vị chấp nhận thẻ với nhà hỗ trợ dịch vụ. Các chương trình của vemaybay24h.net.vn thống trị sự vâng lệnh Tiêu chuẩn chỉnh Bảo mật tài liệu Ngành Thẻ thanh toán giao dịch (PCI DSS) bằng cách yêu cầu các bên gia nhập thường xuyên chứng minh sự vâng lệnh của mình.

Bạn đang xem: Pci compliance là gì

Tìm đọc về hầu như yêu cầu so với đơn vị gật đầu đồng ý thẻ

Tìm hiểu về yêu thương cầu so với nhà cung ứng dịch vụ


Chương trình Bảo mật thông tin chủ thẻ (CISP) của vemaybay24h.net.vn là chương trình về việc tuân thủ nhằm mục đích mục đích đảm bảo an toàn dữ liệu của chủ thẻ vemaybay24h.net.vn bằng phương pháp đảm bảo rằng các khách hàng, đơn vị gật đầu đồng ý thẻ cùng nhà cung ứng dịch vụ duy trì tiêu chuẩn chỉnh bảo mật tin tức cao nhất.

Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật (SSC) Ngành Thẻ giao dịch thanh toán sở hữu, duy trì và thống trị Tiêu chuẩn Bảo mật tài liệu Ngành Thẻ giao dịch (PCI DSS) và tất cả tài liệu cung ứng đi kèm. Mặc dù nhiên, vemaybay24h.net.vn cai quản toàn bộ các sáng kiến đúng đắn và thực hiện sự tuân hành bảo mật dữ liệu.


Ngân hàng tạo và bank thanh toán chịu đựng trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các nhà hỗ trợ dịch vụ, đối chọi vị gật đầu thẻ cùng nhà hỗ trợ dịch vụ của 1-1 vị đồng ý thẻ đều tuân hành các yêu cầu của Tiêu chuẩn chỉnh Bảo mật tài liệu Ngành Thẻ giao dịch (PCI DSS).

Xác thực tuân thủ với đối kháng vị đồng ý thẻ được xếp sản phẩm tự ưu tiên dựa vào giá trị giao dịch, khủng hoảng tiềm tàng, và nguy cơ bị tiến công vào hệ thống thanh toán.

Tìm hiểu về những cấp độ đối kháng vị đồng ý thẻ

Ngân hàng kiến tạo và ngân hàng gật đầu đồng ý thẻ phải đảm bảo an toàn tất cả các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp 1 và cấp cho 2 của mình minh chứng sự tuân thủ Tiêu chuẩn chỉnh Bảo mật tài liệu Ngành Thẻ giao dịch (PCI DSS) tại thời điểm đăng ký của Đại lý bên thứ cha (TPA) cùng cứ 12 tháng thì thực hiện một lần.

Tìm hiểu về việc tuân thủ so với nhà cung ứng dịch vụ


Ngân hàng chấp nhận thẻ phải bảo đảm rằng đơn vị gật đầu thẻ của bản thân mình nhận được ghi nhận ở cấp cho độ phù hợp và dành được các sách vở chứng nhận vâng lệnh bắt buộc từ đơn vị đồng ý thẻ. Ngân hàng của solo vị gật đầu đồng ý thẻ và đơn vị đồng ý thẻ cũng nên xác minh các yêu cầu report tuân thủ của những thương hiệu thẻ giao dịch thanh toán khác. Các thương hiệu này hoàn toàn có thể yêu cầu dẫn chứng về việc chứng thực tuân thủ.

Nhà cung ứng Dịch vụ cấp 1 không kết nối trực tiếp cùng với vemaybay24h.net.vn phải chấm dứt đánh giá bảo mật dữ liệu Ngành Thẻ giao dịch thanh toán tại địa điểm thường niên và gửi bạn dạng xác nhận tuân thủ (AOC) đã lập với chữ cam kết của các bạn cung cấp dịch vụ thương mại và mặt giám định bảo mật đủ tiêu chuẩn chỉnh (QSA) mang đến vemaybay24h.net.vn. Nhà cung cấp dịch vụ cấp cho 2 nên gửi phiếu thắc mắc tự đánh giá (SAQ-D) gồm chữ ký hoặc bản xác nhận vâng lệnh (AOC) có chữ cam kết của bên giám định bảo mật thông tin đủ tiêu chuẩn chỉnh (QSA). đề xuất có xác nhận tuân thủ Tiêu chuẩn Bảo mật tài liệu Ngành Thẻ thanh toán giao dịch (PCI DSS) thì nhà hỗ trợ dịch vụ mới hoàn toàn có thể được niêm yết trong danh sách Đăng ký Nhà cung ứng dịch vụ toàn cầu của vemaybay24h.net.vn (Danh sách đăng ký).

Tìm gọi về các sách vở và giấy tờ bắt buộc


Quy tắc cốt lõi của vemaybay24h.net.vn với Quy tắc sản phẩm và thương mại dịch vụ của vemaybay24h.net.vn quy định buổi giao lưu của các tổ chức tài chính người sử dụng và cả các nhà hỗ trợ dịch vụ, những đơn vị đồng ý thẻ cùng với tư bí quyết là các bên tham gia hệ thống thanh toán của vemaybay24h.net.vn.

Ngân hàng phát hành và bank thanh toán chịu đựng trách nhiệm bảo đảm an toàn rằng các nhà hỗ trợ dịch vụ và solo vị chấp nhận thẻ của mình, bao hàm cả những nhà cung ứng dịch vụ mà solo vị đồng ý thẻ đã sử dụng, thực hiện tuân thủ theo Tiêu chuẩn Bảo mật tài liệu Ngành Thẻ giao dịch (PCI DSS). Nhà cung cấp dịch vụ và solo vị gật đầu đồng ý thẻ cần luôn duy trì sự tuân thủ đầy đủ. (Mã #0002228 cùng #0008031 của Quy tắc căn bản của vemaybay24h.net.vn)

vemaybay24h.net.vn vẫn tiến hành nhận xét không tuân thủ so với ngân hàng thành lập hoặc ngân hàng đồng ý thẻ trường hợp nhà cung cấp dịch vụ hoặc solo vị đồng ý thẻ không tuân thủ Tiêu chuẩn chỉnh Bảo mật tài liệu Ngành Thẻ thanh toán giao dịch (PCI DSS) hay không khắc phục được một sự việc về an ninh. Bank phát hành hoặc ngân hàng đồng ý thẻ phụ trách chi trả cho tất cả các tấn công giá. Không bank nào được quy rằng vemaybay24h.net.vn đang áp đặt bất kể đánh giá chỉ nào lên nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối kháng vị gật đầu thẻ. (Mã #0001054 của Quy tắc cốt yếu của vemaybay24h.net.vn)

Bản tiến công giá có thể được tịch thu nếu không có bằng chứng về câu hỏi không tuân thủ Tiêu chuẩn Bảo mật dữ liệu Ngành Thẻ thanh toán (PCI DSS) vào trước và tại thời gian có vi phạm luật dữ liệu, như được minh chứng trong một cuộc khảo sát pháp lý.

Ngân hàng thanh toán của các đơn vị gật đầu thẻ cấp 3 và cấp 4 bị tấn công rất có thể được miễn reviews về tính không tuân hành nếu đối kháng vị gật đầu đồng ý thẻ cung cấp 3 hoặc cấp 4 đã xúc tiến biện pháp an toàn được phê trông nom trước ngày xảy ra sự việc bị tấn công.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Hồ Gươm Lớp 5, Top 5 Bài Văn Mẫu Tả Hồ Gươm Lớp 5

Ngân sản phẩm thanh toán rất có thể liên hệ với bộ phận Rủi ro của vemaybay24h.net.vn (vemaybay24h.net.vn Risk) tại địa chỉ cửa hàng để hiểu thêm thông tin về công tác Khuyến khích gật đầu bảo mật.


vemaybay24h.net.vn đã cải tiến và phát triển Chương trình tăng tốc Tuân thủ Ngành Thẻ thanh toán (PCI) để mang ra các khuyến khích về tài thiết yếu và tùy chỉnh những lao lý thi hành dành cho ngân hàng giao dịch nhằm bảo đảm an toàn các đối kháng vị gật đầu đồng ý thẻ của họ nhận được chứng nhận vâng lệnh Tiêu chuẩn Bảo mật dữ liệu Ngành Thẻ giao dịch (PCI DSS).

Theo Chương trình tăng cường Tuân thủ Ngành Thẻ giao dịch thanh toán (PCI), ngân hàng của đơn vị chấp nhận thẻ cũng phải bảo đảm an toàn rằng mọi đơn vị đồng ý thẻ cung cấp 1 với 2 đạt được chứng nhấn không lưu giữ trữ những dữ liệu cấm bằng cách nộp phiếu chứng thực về lưu lại trữ thông tin bị cấm đã được điền đầy đủ hoặc xác thực Tuân thủ Tiêu chuẩn chỉnh Bảo mật tài liệu Ngành Thẻ giao dịch (PCI DSS).

Nội dung liên quan:

Cập nhật về tuân thủ Tiêu chuẩn Bảo mật tài liệu Ngành Thẻ thanh toán giao dịch (PCI DSS) giành riêng cho Đơn vị đồng ý thẻ – Điểm rất nổi bật về tiến trình tuân thủ đối với các solo vị chấp nhận thẻ cấp 1, 2 cùng 3

Tải về


vemaybay24h.net.vn cách tân và phát triển Chương trình Đổi mới công nghệ (TIP) để ghi dấn và xác thực rằng những đơn vị đồng ý thẻ đã tiến hành ngăn ngừa ăn lận giả mạo bằng cách đầu tứ vào công nghệ chip EMV. Chương trình này là một phần trong nỗ lực toàn diện của vemaybay24h.net.vn nhằm đưa thêm tài liệu xác thực động vào khối hệ thống thanh toán và sẵn sàng cho việc thực hiện các công nghệ mới. Khối hệ thống và technology mới này hỗ trợ đảm bảo hệ thống thanh toán bằng phương pháp khuyến khích những đơn vị gật đầu thẻ đầu tư chi tiêu vào những máy thanh toán chip bao gồm tiếp xúc và không tiếp xúc. Có hiệu lực từ thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2015, đk của lịch trình TIP mở rộng sang những đơn vị gật đầu thẻ đã chi tiêu vào chiến thuật mã hóa điểm - điểm được xác thực.

Tìm đọc về các tiêu chuẩn


*

vemaybay24h.net.vn hiện nay đang đơn giản hóa việc chứng thực bằng bảo mật thông tin mã pin sạc ở đều nơi.

Tìm gọi thêm về chương trình này


Hướng dẫn Chương trình bảo mật PIN đã được phát hành

Hướng dẫn Chương trình bảo mật thông tin PIN sẽ được tạo ra rộng rãi. Các yêu mong cơ bạn dạng trong Chương trình bảo mật PIN của vemaybay24h.net.vn vẫn được duy trì nguyên, mặc dù nhiên, lý giải chương trình này vừa được update để thêm vào lý giải và mọi thông tin bổ sung cập nhật khác, bao gồm:

Xác định phần lớn Quy tắc cốt lõi của vemaybay24h.net.vn với Quy tắc về thành phầm và thương mại & dịch vụ của vemaybay24h.net.vn giành cho Chương trình sạc vemaybay24h.net.vnĐịnh nghĩa các bên tham gia đảm bảo và ko xác thựcGiới thiệu cụ thể hơn về tổ chức triển khai Trợ giúp và Mã hóa (ESO)Giờ đây, bạn đã sở hữu thể truy cập vào câu chữ của hội thảo chiến lược trực tuyến và các câu hỏi thường chạm mặt về bảo mật thông tin PIN

vemaybay24h.net.vn đã tổ chức hội thảo trực con đường cho tất cả các mặt tham gia Chương trình bảo mật PIN hồi tháng 5 năm 2015. Dưới đây là nội dung được trình bày và câu hỏi thường gặp mặt đi kèm dựa trên các thắc mắc được nêu ra trong và sau các phiên của hội thảo.

Công tía Chương trình thực thi bảo mật PIN: 2015

Khách mặt hàng của vemaybay24h.net.vn cần đảm bảo an toàn rằng các đại lý bên thứ ba đồng ý thanh toán vẫn được xác minh là bên tham gia lịch trình PIN vemaybay24h.net.vn các phải triển khai việc xác thực sự tuân thủ chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Xem thêm: Văn 9 Bài Bàn Về Đọc Sách - Soạn Bài Bàn Về Đọc Sách (Trang 3)

Nội dung thư dưới đây đã được gửi cho tất cả các bên tham gia công tác PIN chưa lên lịch hoặc chưa triển khai việc chính xác sự vâng lệnh Bảo mật sạc của vemaybay24h.net.vn.

vemaybay24h.net.vn reviews Chương trình thực thi bảo mật PIN

Cập nhật yêu thương cầu bảo mật thông tin PIN của Ngành Thẻ giao dịch thanh toán (PCI): 2015

Hội đồng Tiêu chuẩn chỉnh Bảo mật Ngành Thẻ thanh toán giao dịch đã công bố phiên bạn dạng 2.0 của các yêu ước về bảo mật PIN để củng cố những phương thức xác thực và cải thiện tính đồng điệu với những nhận xét về tuân thủ, Từ thời gian có hiệu lực - ngày 1 tháng 7 năm 2015, những bên gia nhập Chương trình bảo mật thông tin PIN của vemaybay24h.net.vn phải ban đầu thực hiện những review tuân thủ bảo mật thông tin PIN của mình theo phiên bạn dạng 2.0.