Oxit kim loại không tác dụng với nước là

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Cho những phát biểu sau:

(a) những kim một số loại Na, K, ba đều phản nghịch ứng bạo phổi với nước.

Bạn đang xem: Oxit kim loại không tác dụng với nước là

(b) kim loại Cu chức năng được với dung dịch các thành phần hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).

(c) Crom bền trong không khí cùng nước do có màng oxit bảo vệ.

(d) tất cả hổn hợp Al cùng BaO (tỉ lệ số mol khớp ứng 1:1 tan trọn vẹn trong nước dư.

(e) lưu lại huỳnh, photpho và ancol etylic hầu như bốc cháy khi tiếp xúc cùng với CrO3.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 2.


Cho các phát biểu sau:

(a) những kim các loại Na, K, bố đều phản ứng mạnh dạn với nước.

(b) sắt kẽm kim loại Cu công dụng được cùng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 cùng H2SO4 (loãng).

(c) Crom bền trong ko khí cùng nước do có màng oxit bảo vệ.

(d) các thành phần hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ số mol tương xứng 1 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư.

(e) lưu huỳnh, photpho và ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2


Cho những phát biểu sau:(a) những kim các loại Na, K, tía đều bội phản ứng to gan lớn mật với nước.(b) kim loại Cu tác dụng với dung dịch các thành phần hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).(c) Crom bền trong ko khí với nước do có màng oxit bảo vệ.(d) đến bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được hỗn hợp chứa ba muối.(e) tất cả hổn hợp Al và BaO (tỉ lệ mol tương ứng là một trong : 1) tan trọn vẹn trong nước dư.(g) lưu huỳnh, photpho, ancol etylic đều bốc cháy lúc tiếp xúc cùng với CrO3.Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 6.

Xem thêm: Hclo3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Hóa Học Vô Cơ


Cho những phát biểu sau:

(a) những kim một số loại Na, K, cha đều phản nghịch ứng mạnh dạn với nước.

(b) kim loại Cu công dụng với dung dịch các thành phần hỗn hợp N a N O 3 v à H 2 S O 4  (loãng).

(c) Crom bền trong ko khí và nước do bao gồm màng oxit bảo vệ.

(d) mang đến bột Cu vào lượng dư hỗn hợp F e C l 3 , thu được dung dịch chứa bố muối.

(e) các thành phần hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ mol tương xứng là 1: 1) tan hoàn toàn trong nước dư.

(g) lưu huỳnh, photpho, ancol etylic phần đông bốc cháy khi tiếp xúc với C r O 3  

Số tuyên bố đúng là

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6


Lớp 0 hóa học
1
0

Tiến hành xem sét khử oxit X thành kim loại bằng khí H2 (dư) theo sơ trang bị hình vẽ:

*

Oxit X là  K2O,Al2O3,CuO,MgO.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tất cả bao nhiêu thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa?

A.1

B.2

C.3

D.4


Lớp 0 hóa học
1
0

Hãy viết hai phương trình hoá học trong những trường hợp sau đây :

a) Kim loại tính năng với oxi sản xuất thành oxit bazơ.

b) Kim loại công dụng với phi kim chế tạo thành muối.

c) Kim loại chức năng với dung dịch axit chế tạo thành muối và giải phóng khí hiđro.

d) Kim loại tác dụng với hỗn hợp muối sinh sản thành muối bắt đầu và kim loại mới.

 


Lớp 0 hóa học
1
0

Trong những phát biểu sau:

(1) Theo chiều tăng dần đều điện tích hạt nhân, các kim một số loại kiềm có nửa đường kính giảm dần

(2) sắt kẽm kim loại Na, K được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò bội nghịch ứng hạt nhân

(3) sắt kẽm kim loại Ba có khả năng tính năng với nước ở ánh nắng mặt trời thường

(4) những kim loại Na, Ba, Be đều chức năng với nước ở ánh nắng mặt trời thường

(5) kim loại Mg tính năng được với nước ở nhiệt độ cao

(6) CrO3 vừa là 1 trong những oxit axit, vừa tất cả tính thoái hóa mạnh

(7) Cr(OH)3 là một trong những hiđroxit lưỡng tính và gồm tính khử

(8) Cr(OH)3 rã trong dung dịch NaOH sinh sản thành Na2CrO4

(9) CrO3 tính năng với nước chế tạo ra thành hỗ đúng theo axit

Số tuyên bố đúng là

A. 7

B. 8

C. 5

D. 6


Lớp 0 hóa học
1
0

Số phát biểu đúng trong số phát biểu tiếp sau đây là:

(1). CrO3 là oxit axit, chức năng với nước tạo thành dung dịch chứa H2CrO4 với H2Cr2O7.

(2). Trong những hợp chất, crom bao gồm số oxi hóa đặc trưng là +2, +3 và +6.

(3). Cr2O3 là oxit lưỡng lính, tính năng được với dung dịch NaOH loãng và dung dịch HCl loãng.

(4). Đốt cháy crom vào lượng oxi dư, chiếm được oxit crom (III).

(5). Sắt kẽm kim loại có độ cứng lớn nhất là Cr.

(6). Sắt kẽm kim loại dẫn điện rất tốt là Cu.

(7). Sắt kẽm kim loại có ánh nắng mặt trời nóng chảy tối đa là W.

(8). Sắt kẽm kim loại có trọng lượng riêng nhỏ tuổi nhất là Li.

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8


Lớp 0 hóa học
1
0

Số phát biểu đúng trong số phát biểu sau đây là:

(1) CrO3 là oxit axit, công dụng với nước chế tạo dung dịch cất H2CrO4 cùng H2Cr2O7.

(2) trong số hợp chất, crom bao gồm số oxi hoá đặc trưng là +2, +3 cùng +6.

(3) Cr2O3 là oxit lưỡng tính, công dụng được với hỗn hợp NaOH loãng và dung dịch HCl loãng.

(4) Đốt cháy crom trong lượng oxi dư, thu được oxit crom (III).

(5) sắt kẽm kim loại có độ cứng lớn nhất là Cr.

(6) kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

(7) sắt kẽm kim loại có ánh sáng nóng chảy tối đa là W.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2 Getting Started Trang 16 Unit 2 Sgk Tiếng Anh 7 Mới

(8) kim loại có khối lượng riêng bé dại nhất là Li.

A. 5.

B. 6.  

C. 7.  

D. 8


Lớp 0 hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)