NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
*

chịu trách nhiệm lớn bear/take/get the blame for something; lớn be to blame for something; take/assume/bear responsibility for something; to lớn make oneself responsible for something Họ hoàn toàn chịu nhiệm vụ về phần nhiều tổn thất do nhỏ họ tạo ra They bear/take full responsibility for any damage caused by their offspring; They shoulder the entire responsibility for any damage caused by their offspring Bắt ai phụ trách về mặt đạo đức nghề nghiệp To hold somebody morally responsible chịu trách nhiệm trước ai to lớn report/answer lớn somebody; to be responsible/accountable/answerable to lớn somebody phụ trách pháp lý về lời cam đoan của mình khổng lồ be legally responsible/accountable/answerable for one"s pledge; to lớn be liable for one"s pledge Ai trong những anh sẽ chịu trách nhiệm về bài toán chậm giao hàng? Who among you will be lớn blame for delay in delivery?; Who among you will be liable/responsible/accountable/answerable for delay in delivery? tại sao tôi phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó? Why does the blame lie at my door? Ông chủ tịch sẽ phụ trách bao nhiêu trong vụ này? How much responsibility for this affair will the chairman have?