Một tấm kim loại có diện tích 120cm2

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một tấm sắt kẽm kim loại có diện tích 120 c m 2 mang mạ niken được thiết kế catot của bình năng lượng điện phân dung dịch muối niken gồm anot làm bởi niken. Tính bề dày của lớp niken được mạ biết chiếc điện qua bình năng lượng điện phân bao gồm cường độ 0,3A chạy qua vào 5 giờ, niken tất cả A = 58,7; n = 2; D = 8 , 8 . 103 k g / m 3 :

A. 0,021mm

B. 0,0155mm

C. 0,012mm

D. 0,0321


*

*
*

*

Chọn B


Một tấm kim loại có diện tích 120 c m 2 mang mạ niken được làm catot của bình năng lượng điện phân dung dịch muối niken có anot làm bởi niken. Tính bề dày của lớp niken được mạ biết mẫu điện qua bình năng lượng điện phân tất cả cường độ 0,3A chạy qua trong 5 giờ, niken tất cả A = 58, 7; n = 2; D = 8 ٫ 8 . 10 3 k g / m 3 .

Bạn đang xem: Một tấm kim loại có diện tích 120cm2

A. 0,021mm.

B. 0,0155mm.

C.

Xem thêm: For Many Couples, Money Is The Source Of Arguments, Frustration

 0,012mm.

D. 0,0321mm.


Muốn mạ niken cho 1 tấm bằng sắt tín đồ ta dùng tấm này làm cho catot với nhúng trong dung dịch muối niken của một bình điện phân rồi cho mẫu điện 5A chạy qua vào 2 giờ. Hiểu được niken đều khóa lên tấm kim loại. Tính độ dày lớp niken phủ lên tấm fe biết niken có A = 58, n = 2, D = 8 , 9.10 3 k g / m 3 , diện tích mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại bằng 40 c m 2


Một trang bị kim loại diện tích 120 c m 2 được mạ niken. Dòng điện chạy qua bình điện phân có cường độ 0,30 A và thời hạn mạ là 5 giờ. Xác định độ dày của lớp niken tủ đểu trên mặt vật kim loại. Niken (Ni) có trọng lượng mol là A = 58,7 g/mol, hoá trị n = 2 và khối lượng riêng D = 8,8. 10 3 kg/ m 3 , đem số Fa-ra-đây F = 96500 C/mol. Độ dày của lớp niken phủ phần đa trên khía cạnh vật kim loại là

A. 15,6 μ m. B. 1,56mm C. 1,56 μ m D. 0,156mm


Một tấm kim loại được lấy mạ niken bằng cách thức điện phân. Biết diện tích bề mặt kim một số loại là 40 c m 2 , cường độ loại điện qua bình là 2 A, niken có trọng lượng riêng D = 8 , 9 . 10 3 k g / m 3 ; A = 58 ; n = 2 . Tính chiều dày của lớp niken bên trên tấm kinh loại sau khoản thời gian điện phân 30 phút. Coi niken bám cùng lên mặt phẳng tấm kim loại.

Xem thêm: Thương Cho Roi Cho Vọt Ghét Cho Ngọt Cho Bùi Nghĩa Là Gì? “Thương Cho Roi Cho Vọt

A. 0,03 mm

B. 0,01 mm

C. 0,04 mm

D. 0,05 mm


Một tấm kim loại đen mạ niken bằng cách thức điện phân. Tính chiều dày của lớp niken trên tấm kim loại sau thời điểm điện phân 1 giờ. Biết diện tích mặt phẳng của sắt kẽm kim loại là 50 c m 2 , cường độ loại điện chạy qua bình năng lượng điện phân là 4A, niken có khối lượng riêng D = 8 , 9 g / c m 3 , A = 58, n = 2. Coi niken bám khắp trên mặt phẳng kim loại


Một tấm kim loại được mang mạ niken bằng cách thức điện phân. Biết diện tích mặt phẳng kim một số loại là 40 c m 2 cường độ dòng điện qua bình là 2A, niken có cân nặng riêng D = 8 , 9 . 10 3 k g / m 3 , A = 58 , n = 2 . Tính chiều dày của lớp niken trên tấm khiếp loại sau khi điện phân 30 phút. Coi niken bám cùng lên bề mặt tấm kim loại.

A. 0,06 m

B. 0,06 mm

C. 0,03 mm

D. 0,03 m


Một vật kim loại được mạ niken có diện tích s 100 c m 2 . Loại điện chạy qua bình năng lượng điện phân có cường độ 0,5 A và thời gian mạ là 5 giờ. Tính độ dày của lớp niken phủ hồ hết trên khía cạnh của vật được mạ. Biết niken có khối lượng mol nguyên tử là A = 58,7 g/mol; hoá trị n = 2 và cân nặng riêng là 8 , 8 . 10 3 k g / m 3 .


Muốn mạ niken cho 1 khối trụ bằng sắt có 2 lần bán kính 2,5 centimet cao 2 cm, người ta cần sử dụng trụ này làm cho catot cùng nhúng trong dung dịch muối niken của một bình điện phân rồi cho chiếc điện 5 A chạy qua vào 2 giờ, đồng thời quay khối trụ nhằm niken bao phủ đều. Tính độ dày lớp niken tủ trên tấm fe biết niken bao gồm A = 59 , n = 2 , D = 8 , 9 . 10 - 3 k g / m 3

A. 0,787 mm

B. 0,656 mm

C. 0,434 mm

D. 0,212 mm


Một bình năng lượng điện phân cất dung dịch muối niken cùng với hai điện cực bằng niken. Biết đương lượng điện hoá của niken là 0 , 3 . 10 - 3 g/C và khối lượng niken bám vào catot trong 1 giờ khi cho chiếc điện có cường độ I chạy qua bình này là 5,4g. Cường độ mẫu điện chạy qua bình bằng