MỘT DÂY DẪN BẰNG ĐỒNG CÓ CHIỀU DÀI L=100CM

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một dây dẫn bằng đồng đúc có chiều dài l = 100cm , tiết diện 2 mm(^2) ,điện trở suấtp =1 ,7.(10^-8) Ωm. Điện trở của dây dẫn là :A. 8,5.10(^-2)Ω . B. 0,85.10(^-2)Ω. C. 85.10(^-2)Ω. D. 0,085.10(^-2)Ω.

Bạn đang xem: Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l=100cm


*

(R= hocdotdfraclS=1,7cdot10^-8cdotdfrac12cdot10^-6=8,5cdot10^-3Omega)

Chọn B


*

Câu 50. Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 628cm, nửa đường kính tiết diện 2 mm, điện trở suất  =1 ,7.10 -8 m. Điện trở của dây dẫn là :

A.  8,5.10 -2 . B. 0,085.10-2. C. 0,85.10-2. D. 85.10-2 .

 Câu 51. Đoạn mạch tất cả hai điện trở R1 , R2 mắc tuy nhiên song cùng với nhau. Biết R1 = 10Ω năng lượng điện trở tương đương của mạch là Rtđ = 5Ω . Thì R2 là :

A. R2 = 6Ω B.  R2 = 5Ω C. R2 = 2 Ω D. R2 = 10Ω

 Câu 52. Cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở R = 0,6kΩ là 60mA. Khi đó hiệu điện gắng giữa nhị đầu năng lượng điện trở là:

A. 3,6V B. 0,1V C. 36V D. 360V

Câu 53. trong hình bên dưới đây, thanh phái nam châm hoạt động như núm nào thì không tạo thành dòng điện cảm ứng trong cuộn đây?

 

*

A. chuyển động từ ngoại trừ vào vào ống dây.

B. xoay quanh trục AB.

C. quay quanh trục CD.

D. xoay quanh trục PQ.

Câu 54. vì sao khi cho nam châm hút từ quay trước một cuộn dây dẫn bí mật như thí nghiệm sống hình sau thì trong cuộn dây xuất hiện thêm dòng điện chạm màn hình ?

*

A. vì cường độ chiếc điện vào cuộn dây gắng đổi

B. vày hiệu điện rứa trong cuộn dây thế đổi

C.

Xem thêm: Tác Phẩm Binh Thư Yếu Lược Là Của Ai Viết? Ai Là Tác Giả Của Tác Phẩm “Binh Thư Yếu Lược”

bởi dòng điện chạm màn hình trong cuộn dây cầm cố đổi

D. bởi số con đường sức từ chiếu qua tiết diện S của cuộn dây nỗ lực đổi

Câu 55. vào hình sau, kim nam châm nào bị vẽ sai chiều?

*

A. Kim nam châm số 1

B. Kim nam châm số 3

C. Kim nam châm hút từ số 4

D. Kim nam châm hút số 5

Câu 56. khi mắc tiếp liền hai năng lượng điện trở R1 và R2 vào hiệu điện nắm 12V thì cái điện qua chúng gồm cường độ I = 0,3A. Nếu như mắc tuy vậy song hai điện trở này cũng vào hiệu điện nắm 12V thì dòng điện vào mạch thiết yếu có độ mạnh I’ = 1,6A. Tính R1 với R2?

A. R1 =30; R2 = 20 B. R1 =30; R2 = 10.

C. R1 =40; R2 = 20.  C. R1 =50; R2 = 10

 

 Câu 57. Điện trở của 1 dây dẫn độc nhất định

A. Không nhờ vào vào hiệu điện chũm đặt vào 2 đầu dây. C. Giảm lúc cường độ loại điện chạy qua dây giảm.

B. Tỉ lệ thuận với hiệu điện cố đặt vào 2 đầu dây. D. Tỉ lệ nghịch cùng với cường độ chiếc điện chạy qua dây.

Câu 58. Chọn tuyên bố đúng. Ngôn từ định phép tắc Ôm là:

A. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần với hiệu điện nuốm giữa nhị đầu dây dẫn và tỉ lệ với điện trở của dây.

B. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện vậy giữa hai đầu dây dẫn với không tỉ lệ thành phần với điện trở của dây.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện cầm cố giữa hai đầu dây dẫn với tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây.

D.

Xem thêm: Em Hãy Vẽ Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Thời Tiền Lê, Thời Trần, Vẽ Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Thời Tiền Lê, Thời Trần

Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch cùng với hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu dây dẩn với tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở của dây.