Mặc Dù Tiếng Anh Là Gì

     

“Although” và các cấu tạo liên quan tiền như “despite, in spite of, though, eventhough” những là những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong giờ đồng hồ anh chỉ sự nhượng bộ. Các cấu tạo này thường xuyên được sử dụng phổ biến trong giao tiếp và trong số bài kiểm tra xuất sắc nghiệp, đại học.Bạn đang xem: tuy vậy tiếng anh là gì


*

*

*

Lưu ý:

Khi although/ though/ even though mở đầu câu thì ta phải thực hiện dấu phải phân cách hai câu. Còn khi bọn chúng đứng giữa câu thì không cần có dấu phẩy.Although/ though/ even though gồm nghĩa kiểu như nhau cơ mà mỗi từ miêu tả sắc thái không giống nhau và ngữ cảnh áp dụng khác nhau:

+ Even though được sử dụng để miêu tả sự tương phản mạnh mẽ hơn đối với Although cùng Though

Ví dụ: Even though she usually tells lies, many people believe her.

Bạn đang xem: Mặc dù tiếng anh là gì

(Mặc cho dù chị ta liên tục nói dối nhưng nhiều người dân lại tin yêu chị ta)

+ vào văn viết họ nên áp dụng although thể hiện sắc thái trang trọng. Còn dùng though trong văn nói khi biểu hiện thái độ không long trọng hoặc thân mật. Và trong nhiều trường hợp, though hay đứng cuối câu.

Ví dụ:

Although the weather was bad, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

(Mặc cho dù thời máu xấu nhưng công ty chúng tôi vẫn gồm một kì nghỉ hoàn hảo với nhiều hoạt động thú vị)

I didn’t get a job though I had all the necessary qualification.

(Tôi không tồn tại việc làm mặc dù tôi có không thiếu thốn bằng cấp đề nghị thiết)

Các cấu trúc đồng nghĩa cùng với although: Despite với In spite of

Cách dùng: hai từ này cũng được dùng để chỉ sự trái lập giữa nhị mệnh đề, thường được sử dụng phổ biến trong văn nói và despite mang sắc thái trang trọng hơn in spite of.

► Despite/ In spite of + N/ phrase/ V-ing

Ví dụ:

Despite being out of money, she went shopping.

(Mặc mặc dù hết tiền cơ mà chị ấy vẫn đi tải sắm)

In spite of his experience in machinery, he couldn’t repair the machine in our office.

(Mặc dù cho có kinh nghiệm sửa chữa thay thế máy móc, dẫu vậy anh ấy cần thiết sửa được sản phẩm công nghệ ở văn phòng chúng tôi)

► kết cấu despite, in spite of đi với mệnh đề

Công thức: Despite/ In spite of the fact that + S + V

Ví dụ:

Despite the fact that he hasn’t kept his promise many times, she still believes him.

(Mặc cho dù anh ấy không giữ lời hứa nhiều lần dẫu vậy chị ta vẫn tin cậy anh ấy)

Bài tập vận dụng

Để ghi nhớ ngay những kiến thức vừa học, và hiểu sâu hơn về phong thái ứng dụng cấu tạo vào bài tập, hãy thuộc vemaybay24h.net.vn kết thúc các bài xích tập sau nhé.

Exercise 1. Complete the sentences, using although, despite/in spite of. Sometimes, two answers are possible. ( xong câu thực hiện although, despite/in spite of. Một số trong những chỗ có thể sử dụng hai đáp án)

1.______ the story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I went to see the film ______ feeling really tired.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

Xem thêm: Top 10 Hoang Mạc Nào Có Diện Tích Lớn Nhất Thế Giới Nằm Ở Châu Lục Nào?

5.______Lan is a poor student, she studies very well.

Exercise 2: Rewrite these sentences (Viết lại câu)

Although Bean is not an intelligent children, he can speak English very well

=> Despite / In spite of ______________________________________.

Even though Mr.Ba took a taxi, he was late for the meeting.

=> Despite / In spite of______________________________________.

Despite feeling tired, Sue stayed up late talking khổng lồ Jill.

=>Although______________________________________.

She is intelligent và beautiful. She isn’t confident of herself.

=> Although______________________________________.

Despite the fact that he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted khổng lồ the university.

=> Even though______________________________________.

Xem thêm: What Is Microsoft Dynamics Là Gì ? 10 Lợi Ích Tuyệt Vời Tổng Hợp Những Điều Bạn Cần Biết

Với phần đông kiến thức hữu ích mà chúng tôi chia sẻ, hy vọng các bạn đã làm rõ hơn về cấu tạo Although, though, even though với cách sử dụng của chúng. Chúc các bạn luôn luôn luôn học tập thật tốt và giành nhiều điểm cao trong bài thi tiếng anh.