KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ GÌ

     

Có những biện pháp để làm thất bại các quan điểm sai trái, mà một trong những cách có tác dụng có hiệu quả là yêu cầu nắm chắc, hiểu sâu sắc khái niệm bốn tưởng hồ nước Chí Minh. Khái niệm tư tưởng hồ chí minh được xem như thể chìa khóa để xuất hiện đi vào kho báu tư tưởng hcm và cũng là khóa xe để cản lại một cách có công dụng những luận điệu thù địch cùng sai trái.

Bạn đang xem: Khái niệm tư tưởng hồ chí minh là gì

*

Tư tưởng hcm có một quá trình hình thành và cách tân và phát triển từ trước năm 1911 mang lại khi hồ chí minh vĩnh biệt chúng ta. Đảng ta bao gồm một quá trình cách tân và phát triển nhận thức về tứ tưởng hồ nước Chí Minh. Trên Đại hội VI (12-1986), Đảng ta nhấn mạnh: “Muốn đổi mới tư duy, Đảng ta nên nắm vững thực chất cách mạng và công nghệ của nhà nghĩa Mác-Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận phương pháp mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh...”(1). Đại hội đại biểu việt nam lần thứ VII (6-1991) có điểm new là “nêu cao bốn tưởng hồ nước Chí Minh”(2), và khẳng định “Tư tưởng hồ nước Chí Minh chính là kết quả của sự việc vận dụng sáng chế chủ nghĩa Mác- Lênin trong điều kiện rõ ràng của nước ta, với trong thực tế tư tưởng hồ Chí Minh đang trở thành một tài sản lòng tin quý báu của Đảng cùng của dân tộc bản địa ta”. Cưng cửng lĩnh 1991 xác minh “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tứ tưởng hcm làm nền tảng tư tưởng và mục tiêu cho hành động”.

Sau 10 năm, với gần như thành tựu to lớn lớn nghiên cứu và phân tích tư tưởng hcm ở vào và kế bên nước, trên Đại hội IX (4-2001), Đảng ta gồm bước cải tiến và phát triển trong nhấn thức và bốn duy lý luận khi khẳng định: “Tư tưởng hcm là một khối hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của giải pháp mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và cách tân và phát triển sáng chế tạo ra chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện rõ ràng của nước ta, kế thừa và cải cách và phát triển các giá trị truyền thống giỏi đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại... Bốn tưởng tp hcm soi đường mang lại cuộc chống chọi của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản ý thức to béo của Đảng và dân tộc ta”(3).

Hai năm sau, Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên biên soạn Giáo trình đất nước các cỗ môn kỹ thuật Mác-Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh, trên cơ sở lý thuyết cơ bản của Đại hội IX, đã những bước đầu định nghĩa bốn tưởng sài gòn như sau: “Tư tưởng hcm là một hệ thống quan điểm toàn vẹn và sâu sắc về những vụ việc cơ bản của phương pháp mạng Việt Nam, từ giải pháp mạng dân tộc dân người sở hữu dân đến giải pháp mạng XHCN; là kết quả của sự vận dụng sáng chế và cách tân và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện ví dụ của nước ta, đồng thời là sự việc kết tinh tinh hoa dân tộc bản địa và trí óc thời đại nhằm mục đích giải phóng dân tộc, giải phóng kẻ thống trị và giải phóng con người”(4).

Từ Đại hội IX mang đến nay, Đảng ta, những nhà công nghệ trong và xung quanh nước tiếp tục khẳng định tư tưởng hồ chí minh là giá trị to to của tứ tưởng đó đối với dân tộc và nhân loại.

Cũng buộc phải nhắc lại rằng, tại Hội thảo quốc tế về hồ Chí Minh tổ chức tại thủ đô nhân đáng nhớ 100 năm Ngày sinh của Người, năm 1990, các đại biểu dự tiệc thảo các nhất trí khẳng định tư tưởng và cực hiếm to to của tư tưởng hồ chí minh theo ý thức của Đại hội đồng UNESCO năm 1987 khi xác định “Hồ Chí Minh - hero giải phóng dân tộc, nhà văn hóa truyền thống lớn”.

Tuy nhiên, trong không ít năm trở lại đây, các thế lực cừu địch vẫn tìm rất nhiều cách thức xuyên tạc, bóp méo để ở đầu cuối đi tới không đồng ý tư tưởng hồ nước Chí Minh. Có tương đối nhiều biện pháp để làm thất bại những quan điểm sai trái, mà trong số những cách làm có kết quả là bắt buộc nắm chắc, hiểu thâm thúy khái niệm tứ tưởng hồ nước Chí Minh. Khái niệm tư tưởng hồ chí minh được xem như thể chìa khóa để mở cửa đi vào kho tàng tư tưởng hcm và cũng là chiếc chìa khóa để ngăn chặn lại một phương pháp có kết quả những luận điệu thù địch cùng sai trái.

1. Trước hết yêu cầu hiểu tư tưởng hcm là một hệ thống quan điểm toàn diện và thâm thúy về những vụ việc cơ bạn dạng của bí quyết mạng Việt Nam, từ giải pháp mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân cho cách social chủ nghĩa.

“Hệ thống quan tiền điểm toàn vẹn và sâu sắc về những sự việc cơ bản của giải pháp mạng Việt Nam” là nhiều cách nhìn liên hệ nghiêm ngặt với nhau, biểu đạt rõ tính liên tục, tuyệt nhất quán. “Toàn diện” là khái quát nhiều lĩnh vực. Đó là bốn tưởng về chủ yếu trị, tởm tế, văn hóa - buôn bản hội, quân sự, ngoại giao... Đại hội IX chỉ rõ, kia là tư tưởng về giải hòa dân tộc, giải tỏa giai cấp, giải phóng nhỏ người; về tự do dân tộc nối liền với nhà nghĩa buôn bản hội, phối kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại câu kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây đắp Nhà nước thiệt sự của dân, do dân, vị dân; về quốc chống toàn dân, gây ra lực lượng tranh bị nhân dân; về phân phát triển tài chính và văn hóa, không ngừng cải thiện đời sống vật hóa học và lòng tin của nhân dân; về đạo đức bí quyết mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô bốn về chăm sóc bồi dưỡng chũm hệ biện pháp mạng mang đến đời sau; về xây cất Đảng vào sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là tín đồ lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành với chủ của nhân dân...”.

Trong văn kiện của một Đại hội Đảng quan yếu nêu hết hệ thống tư tưởng hồ nước Chí Minh. Từ di sản Hồ Chí Minh, những nhà nghiên cứu còn hỗ trợ rõ các nội dung có mức giá trị to phệ khác không những về bí quyết mạng vn mà cả về kiểu cách mạng thế giới như bốn tưởng dân chủ tư tưởng ngoại giao; tư tưởng hội nhập, hòa bình, hợp tác và ký kết và phạt triển; phương thức cách mạng cùng phong cách; v.v.. Điều này trả toàn cân xứng với Đại hội đồng UNESCO khi xác định Hồ Chí Minh “để lại một dấu ấn trong vượt trình cải cách và phát triển của nhân loại...; là hình tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã hiến đâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, đóng góp phần vào cuộc chiến đấu chung của các dân tộc bởi vì hòa bình, chủ quyền dân tộc, dân chủ và hiện đại xã hội”(5).

“Toàn diện nhưng sâu sắc về những vụ việc cơ phiên bản của giải pháp mạng Việt Nam”, nghĩa là không phải tất cả mọi vụ việc đều lắp với tứ tưởng hồ nước Chí Minh. Ở đây cần hiểu bốn tưởng hồ Chí Minh như thể những bốn tưởng bao gồm trị theo nghĩa rộng, gồm tư tưởng về kim chỉ nam cách mạng: tự do dân tộc cùng CNXH; về mục đích cách mạng: giải tỏa dân tộc, giải hòa giai cấp, giải phóng bé người; về lực lượng phương pháp mạng: toàn dân tộc lấy công-nông làm gốc, đoàn kết thế giới về nền tảng gốc rễ lý luận: chủ nghĩa Mác-Lênin; về tổ chức triển khai cách mạng: Đảng lãnh đạo, công ty nước quản lí lý, mặt trận cấu kết toàn dân; về cách thức cách mạng: động viên toàn dân, tổ chức toàn dân; v.v.. Cầm lại, chính là “giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản”.

Nhận thức do đó tránh được các khuynh hướng sai trái và xuyên tạc nhận định rằng không có hệ thống tư tưởng hồ chí minh mà duy nhất vài phạt biểu gọn nhẹ của Người; hoặc cái gì cũng quy về bốn tưởng sài gòn mà không hiểu nhiều tư tưởng của fan chỉ đính với những sự việc cơ bạn dạng của cách mạng Việt Nam.

Đáng phê phán nhất là những quan điểm hết sức nguy hiểm. Họ thừa nhận thêm các vấn đề nêu trên (sau khi không đủ tài năng bác bỏ), tuy vậy lại mang lại rằng khối hệ thống quan điểm toàn diện và thâm thúy đó chỉ trong giải pháp mạng dân tộc dân người chủ dân, không tồn tại trong bí quyết mạng XHCN. Chiều sâu hiểm độc của các loại quan điểm này là nhằm mục đích đi đến lắc đầu tư tưởng hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta xác minh quyết trung ương của Đảng với nhân dân ta là xây dựng giang sơn theo con phố XHCN trên căn nguyên chủ nghĩa Mác-Lênin và bốn tưởng hồ nước Chí Minh. Nếu khước từ tư tưởng sài gòn về CNXH thì đồng nghĩa với việc lắc đầu công cuộc đổi mới.

Để phê phán cách nhìn này, buộc phải nhận thức rõ vào khái niệm tư tưởng hồ chí minh có nói “từ biện pháp mạng dân tộc dân người sở hữu dân đến biện pháp mạng XHCN”. Tuy nhiên điều đặc biệt hơn là quay trở lại cuộc đời và bốn tưởng hồ Chí Minh. Chỉ cần nêu mấy điểm chính.

Một là, hồ Chí Minh xác định cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa theo tuyến đường cách mạng vô sản, có nghĩa là giành được chủ quyền dân tộc rồi đề nghị đi tới CNXH. Điều này hoàn toàn xa kỳ lạ với bài toán cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa theo con đường phong kiến và tứ sản.

Hai là, vào di sản nhằm lại, hcm nhiều lần kể tới cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân bắt buộc đi tới biện pháp mạng XHCN thì mới chiến thắng triệt để. Người có trên nhị mươi lần nêu quan lại điểm của chính bản thân mình như là đầy đủ định nghĩa về CNXH. Nếu hiểu di chúc là kết tinh tứ tưởng tp hcm và là vóc dáng của một cương lĩnh xây dựng đất nước sau chiến tranh, thì ít nhất hai lần tp hcm đề cập trực tiếp tới CNXH vào văn khiếu nại vô giá này. Bạn dặn lại bài toán đào tạo đoàn viên và giới trẻ thành những người thừa kế tạo XHCN vừa “hồng” vừa “chuyên”. Người tin yêu những đồng chí trẻ tuổi trong số lực lượng vũ trang quần chúng. # và thanh niên xung phong sẽ là “đội quân chủ lực trong việc làm xây dựng thắng lợi CNXH ngơi nghỉ nước ta”(6).

Ba là, các bài viết, bài nói của tp hcm cho ta một chiếc nhìn khá sâu sắc và toàn diện về quánh trưng bản chất của CNXH sống Việt Nam. Đó là một chính sách xã hội vày nhân dân thống trị có nền tài chính phát triển cao dựa vào lực lượng sản xuất văn minh nhằm bảo đảm an toàn đời sống đồ gia dụng chất; có văn hóa đạo đức giỏi đẹp, làng mạc hội công bằng, văn minh nhằm đảm bảo đời sống tinh thần; những dân tộc nội địa đoàn kết, trợ giúp nhau cùng tân tiến đoàn kết, hợp tác và ký kết hữu nghị cùng với nhân dân các nước trên vậy giới...

2. Tư tưởng hcm là hiệu quả của sự áp dụng và cách tân và phát triển sáng tạo ra chủ nghĩa Mác-Lênin (hoặc là công dụng của sự vận dụng trí tuệ sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin) vào điều kiện rõ ràng của nước ta, kế thừa và cải cách và phát triển các quý giá truyền thống xuất sắc đẹp của dân tộc, hấp thu tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại.

Một số ý kiến cho rằng những sự việc cơ bạn dạng của một cuộc biện pháp mạng theo tuyến đường cách mạng vô sản như mục tiêu, lực lượng, lãnh đạo, phương pháp, đoàn kết, căn nguyên lý luận, v.v… đầy đủ đã được nói trong học thuyết Mác-Lênin; thậm chí còn đã được Khổng Tử, Tôn Dật Tiên, ông cha ta trong lịch sử dân tộc hàng nghìn năm bàn tới.

Xem thêm: Lời Bài Hát: Mày Đang Giấu Cái Gì Đó Lyric Mày Đang Giấu Cái Gì Đó

Chúng ta không không đồng ý nhiều sự việc đã được Mác, Ăngghen, Lênin, Khổng Tử, Tôn Dật Tiên, phụ thân ông ta đề cập; thậm chí, nhiều vụ việc được kể sâu trong học thuyết mácxít như mục đích giải phóng giai cấp, giải phóng bé người, hóa giải nhân loại, Đảng cộng sản lãnh đạo giải pháp mạng, đoàn kết, xuất bản nhà nước, vai trò lý luận, v.v… Khổng Tử bàn các tới đạo đức nghề nghiệp và điểm mạnh của ông là tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn Dật Tiên tạo chủ nghĩa Tam dân: dân tộc bản địa độc lập, dân quyền tự do, dân số hạnh phúc... Nhưng chúng ta phải từ chối quan điểm nhận định rằng hễ đã có tín đồ đi trước nói thì fan sau chỉ cần nói theo, nói lại.

Khái niệm bốn tưởng hồ chí minh nói rõ tư tưởng hồ chí minh là “kết quả của sự áp dụng và phát triển sáng tạo nên chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta”. Cụ thể là khái niệm mang lại ta biết tp hcm nắm kiên cố chủ nghĩa Mác-Lênin và hiểu rõ điều kiện nước ta. Điểm chốt ở đây là “điều kiện cụ thể của nước ta”. Hcm từng cảnh báo: “Nghe fan ta nói ách thống trị đấu tranh, tôi cũng ra khẩu hiệu thống trị đấu tranh, mà lại không xét yếu tố hoàn cảnh nước mình như vậy nào để gia công cho đúng”(7). Điều kiện nước ta không giống những nước khác, tối thiểu trên hai điểm: truyền thống lâu đời lịch sử, văn hóa, con người và nước thuộc địa thời cận đại. Hai đặc điểm đó không hoàn toàn tách bóc bạch, mà tất cả sự tiếp nối. Nhưng cũng có nội dung chỉ bao gồm trong thời kỳ thuộc địa. Nhấn thức như vậy để thấy rằng tp hcm không viết lại, nói lại những bậc thầy và rất nhiều gì trong truyền thống dân tộc; ngược lại, tín đồ đã khắc phục và hạn chế những hạn chế của truyền thống và thiếu hụt trong công ty nghĩa Mác-Lênin.

Hạn chế lớn nhất của giá chỉ trị truyền thống là trình bày khoa học. Thiếu hụt lớn tốt nhất của nhà nghĩa Mác-Lênin là những tứ liệu lịch sử dân tộc của những nước thuộc địa phương Đông. Hồ chí minh đã đậy đầy những khoảng không đó. Chỉ việc nêu một số điểm tiêu biểu vượt trội cũng thấy rõ rằng, nếu hcm không áp dụng và cải tiến và phát triển sáng tạo thành chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta thì quan yếu có thành công của biện pháp mạng Việt Nam.

Thứ nhất, xích míc cơ bản và đa phần ở các nước tư bản là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Còn ở vn là xích míc giữa toàn bộ dân tộc với lũ đế quốc xâm lược với phong loài kiến tay sai.

Thứ hai, theo hồ Chí Minh, làm phương pháp mạng ở vn trước hết nhằm mục đích mục đích giải phóng dân tộc (theo tuyến đường cách mạng vô sản). Vấn đề này ở những nước tư bản châu Âu cơ bạn dạng đã được kẻ thống trị tư sản làm. Vày vậy, trong nhà nghĩa Mác-Lênin bàn thứ nhất tới đấu tranh giai cấp và giải tỏa giai cấp.

Thứ ba, cách nhìn về Đảng và xây dựng Đảng ở những nước trực thuộc địa cũng không giống ở những nước tư bản châu Âu. Đảng cùng sản ra đời ở nước vn thuộc địa phải có thêm yếu ớt tố phong trào yêu nước và ngay từ trên đầu Đảng đã cắm rễ sâu trong tim dân tộc.

Thứ tư, ý kiến về hòa hợp theo Mác “Giai cung cấp vô sản toàn bộ các nước liên kết lại”, cùng Lênin “Giai cung cấp vô sản toàn bộ các nước và những dân tộc bị áp bức, liên minh lại!” không thể vận dụng máy móc vào Việt Nam, nơi buộc phải đoàn kết “đồng bào”, toàn dân tộc, mọi nhỏ dân nước Việt, bé Lạc cháu Hồng.

Thứ năm, sinh sống nước nước ta hàng ngàn năm dưới chính sách phong kiến siêng chế cùng gần trăm năm dưới chế độ thực dân không hề kém phần chuyên chế, trong số những vấn đề phải để lên hàng đầu là thực hành thực tế dân nhà và đạo đức.

Thứ sáu, xây dựng chủ nghĩa buôn bản hội sinh hoạt Việt Nam, một nước vốn là ở trong địa, tài chính và tư duy nông nghiệp & trồng trọt lạc hậu, khoa học-kỹ thuật kém cải cách và phát triển không thể làm theo cách mà các nước đã từng qua công ty nghĩa tư bạn dạng như ngơi nghỉ châu Âu. V.v…

Vì không nhận thức sâu sắc những vụ việc nêu trên phải có bạn nghĩ rằng phương pháp mạng tháng Tám năm 1945 ở việt nam cũng giống giải pháp mạng mon Mười Nga năm 1917. Trong những lúc đó sự khác biệt là rõ rệt. Phương pháp mạng tháng Mười Nga 1917 là giải pháp mạng vô sản: tiến công đổ ách thống trị tư sản, mục đích là tùy chỉnh thiết lập nền chuyên bao gồm vô sản, lực lượng công-nông là nhà yếu, quá đáng trực tiếp lên chủ nghĩa thôn hội... Còn bí quyết mạng vn tháng 8-1945 là biện pháp mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản: tiến công đổ lũ đế quốc xâm lược, mục đích là giành hòa bình dân tộc, lực lượng bí quyết mạng là toàn dân tộc bản địa lấy công-nông có tác dụng gốc, vượt độ loại gián tiếp lên CNXH...

Nếu tp hcm không vận dụng và trở nên tân tiến sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của vn để xây dựng khối hệ thống lý luận phương pháp mạng soi đường cho phương pháp mạng nước ta thì làm cho sao bọn họ có thành công nhanh gọn gàng trong thời gian gần đầy hai tuần của tháng Tám năm 1945? Và tiếp sau là chiến thắng trong nhì cuộc binh cách thần thánh, quá nhiều lên CNXH khi toàn nước có chiến tranh với bốn duy “chủ nghĩa buôn bản hội thời chiến”.

Trong “khái niệm” có nói đến tư tưởng sài gòn kế vượt và cải tiến và phát triển các cực hiếm truyền thống giỏi đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại. Điều này cần phải hiểu tư tưởng sài gòn không phải xuất hiện thêm từ một mảnh đất nền trống không, nhưng mà trên nền dân tộc. Điều cần nhấn mạnh vấn đề là dưới tia nắng cách mạng, khoa học và nhân văn của công ty nghĩa Mác-Lênin, hồ chí minh đã nâng cấp các giá bán trị truyền thống lên một hóa học mới, chuyên môn mới, khiến cho sức mạnh khỏe mới trong thời đại mới. Sài gòn cũng tiếp thu tất cả chọn lọc văn hóa truyền thống nhân loại. Bạn đã làm giàu trí tuệ của chính bản thân mình và trí tuệ dân tộc bằng phần đông giá trị văn hóa truyền thống phương Đông như đạo đức, công ty nghĩa tập thể, lòng trường đoản cú bi tin vui xả... Và phần đông giá trị văn hóa truyền thống phương Tây như tôn vinh vai trò cá nhân, truyền thống lâu đời và phong cách dân chủ, những sự việc về nhân quyền, dân quyền... Bọn họ cần nhấn thức rằng, tp hcm không đậy nhận những giá trị Đông, Tây, kim, cổ. Ngược lại, fan là số ít trong số nhân vật đang trở đề xuất huyền thoại ngay trong khi còn sống, vì trong khi chống thực dân Pháp, fan vẫn quý trọng, đề cao văn hóa Pháp; phòng xâm lược Mỹ, vẫn đề cao truyền thống lâu đời và ý chí đấu tranh giành chủ quyền của fan Mỹ. Người trả lời các nhà báo: “Khổng Tử, Giêxu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng nên đã bao gồm những ưu điểm chung kia sao? bọn họ đều ao ước mưu hạnh phúc cho loại người, mưu an sinh cho làng mạc hội. Nếu bây giờ họ còn sinh sống trên đời này, ví như họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng họ độc nhất định chung sống cùng với nhau khôn xiết hoàn mỹ tựa như các người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm bạn học trò nhỏ dại của những vị ấy”(8).

Tư tưởng hồ Chí Minh là một trong những khoa học, bởi vì vậy rất cần phải đối xử như một khoa học. Hiện nay nay, có một trong những lực lượng thù địch đang cố ý đưa ra những ý kiến thù địch nhằm xuyên tạc, bóp méo, bôi nhọ và sau cuối đi tới từ chối tư tưởng hồ nước Chí Minh tuy nhiên cũng lại có một vài quan điểm không đúng trái, rơi lệch do không nghiên cứu thấu đáo dẫn tới thiếu hiểu biết đúng tứ tưởng hồ nước Chí Minh. Loại chủ ý này - hoặc vô tình tốt hữu ý - đều hoàn toàn có thể tiếp tay cho những quan điểm thù địch. Để phê phán và phòng lại các quan điểm không nên trái tủ nhận hệ thống quan điểm tư tưởng hồ Chí Minh, lắc đầu sự vận dụng và cải cách và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong tư tưởng hồ Chí Minh, đề xuất hiểu đúng, gọi sâu, cầm cố chắc khái niệm bốn tưởng hồ nước Chí Minh, khởi đầu từ cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người. Nên coi khái niệm bốn tưởng hcm là chìa khóa xuất hiện đi vào nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục và đào tạo và áp dụng tư tưởng hồ nước Chí Minh./.

-----------------------------------

(1) ĐCSVN: Văn khiếu nại Đại hội đại biểu vn lần máy VI, Nxb ST, H, 1987, tr.125

(2) ĐCSVN: Văn khiếu nại Đại hội đại biểu nước ta lần thứ VII, Nxb ST, H, 1991, tr.127.

(3) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu việt nam lần máy IX, Nxb CTQG, H, 2001, tr.83-84.

(4) Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình non sông các bộ môn công nghệ Mác-Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh: Giáo trình tứ tưởng hồ nước Chí Minh, Nxb CTQG, H, 2003, tr.19.

(5) Hội thảo thế giới về quản trị Hồ Chí Minh (Trích tham luận của đại biểu quốc tế), UNESCO với Ủy ban kỹ thuật xã hội Việt Nam, Nxb KHXH, H, 1990, tr.9

(6) hồ nước Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG,H, 1996, t.12, tr.504.

(7) hồ nước Chí Minh: Sdd, t.5, tr.272.

Xem thêm: Sinh Ngày 30/4 Là Cung Gì ? Tính Cách Tháng 4 Là Cung Gì Trong 12 Cung Hòang Đạo

(8) Xem: Võ Nguyên Giáp: tư tưởng sài gòn và con phố cách mạng Việt Nam, Nxb CTQG, H, 1997, tr.43.