General contractor là gì

     
Những cửa hàng tham gia quan hệ nam nữ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng được gọi tầm thường là công ty thầu thi công (tiếng Anh: Construction contractor). Không chỉ là có công ty đầu tư, bên thầu xây dựng cũng đều có những quyền và nhiệm vụ nhất định.

Bạn đang xem: General contractor là gì

Bạn đã xem: General contractor là gì

Nhà thầu kiến tạo (Construction contractor)

Nhà thầu chế tạo - danh từ, trong giờ Anh được call làConstruction contractor

"Đấu thầu là việc đặt giá bán để kiến tạo một dự án, sở hữu một sản phẩm, gia tài hoặc kinh doanh thị trường chứng khoán tài chính, trong những số ấy người muốn mua phải đối đầu và cạnh tranh với những người dân khác. Thông thường, người đấu thầu chào chi phí thấp nhất hoặc giá chỉ cao nhất.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Chin Là Gì ? Từ Điển Tiếng Việt Chín Là Gì Nghĩa Của Từ Chin

Thông thường, bạn chào giá chỉ thầu tối đa sẽ chiến hạ thầu." (TheoTừ điển kinh tế tài chính học, Đại học tài chính Quốc dân)

Theo khí cụ xây dựng năm 2014, "Nhà thầu trong hoạt động chi tiêu xây dựng là tổ chức, cá thể có đủ điều kiện năng lực chuyển động xây dựng, năng lượng hành nghề phát hành khi tham gia dục tình hợp đồng trong hoạt động chi tiêu xây dựng."

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu vào việc support lập dự án, quản lí lí dự án đầu tư chi tiêu xây dựng

Về quyền

- Yêu mong chủ đầu tư chi tiêu cung cấp cho thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn được giao;

- Được bảo lãnh quyền tải trí tuệ đối với sản phẩm tư vấn của chính mình theo nguyên tắc của pháp luật;

- không đồng ý thực hiện tại yêu mong trái điều khoản của chủ đầu tư;

Về nghĩa vụ

- triển khai nghĩa vụ theo văn bản hợp đồng đã có kí kết phù hợp với đk năng lực chuyển động xây dựng theo nguyên lý của pháp luật;

- chịu trách nhiệm về hóa học lượng các bước theo đúng theo đồng đã có kí kết;

- bồi hoàn thiệt hại khi thực hiện thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, qui chuẩn chỉnh kĩ thuật, phương án kĩ thuật, tổ chức quản lí khôngphù hợpvà vi phạm hợp đồng có tác dụng thiệt hại cho chủ đầu tư;

- các nghĩa vụ không giống theo chế độ của thích hợp đồng với của lao lý có liên quan.

Xem thêm: Vecto Gia Tốc Trong Cđ Tròn Đều Có Đặc Điểm, Định Nghĩa Vecto Gia Tốc Góc, Gia Tốc Hướng Tâm

Quyền cùng nghĩa vụ ở trong nhà thầu trong việc kiến tạo xây dựng công trình

Về quyền

- Yêu ước chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp thông tin, tài liệu ship hàng cho công tác thi công xây dựng;

- khước từ thực hiện yêu cầu ngoại trừ nhiệm vụ kiến thiết xây dựng và ngoại trừ hợp đồng kiến tạo xây dựng;

- Quyền tác giả đối với thiết kế xây dựng;

- Thuê đơn vị thầu phụ thực hiện thiết kế xây dựng theo phép tắc của thích hợp đồng kiến thiết xây dựng;

- những quyền khác theo lý lẽ của phù hợp đồng xây cất xây dựng và nguyên lý của lao lý có liên quan.

Về nghĩa vụ

- Chỉ được trao thầu kiến tạo xây dựng cân xứng với điều kiện năng lực hoạt động, năng lượng hành nghề xây dựng xây dựng;

- tuân hành tiêu chuẩn áp dụng, qui chuẩn chỉnh kĩ thuật cho công trình; lập hồ nước sơ xây dựng xây dựng đáp ứng nhu cầu yêu mong của trách nhiệm thiết kế, cách thiết kế, nguyên lý của hòa hợp đồng thi công xây dựng và lý lẽ của quy định có liên quan;

- phụ trách về unique sản phẩm thiết kế do mình đảm nhiệm trong đó; phụ trách về quality thiết kế của nhà thầu phụ (nếu có). Công ty thầu phụ khi tham gia kiến thiết xây dựng phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế trước nhà thầu chính và trước pháp luật;

- đo lường và tính toán tác giả kiến thiết xây dựng trong vượt trình thiết kế xây dựng;

- không được hướng dẫn và chỉ định nhà sản xuất cung ứng vật liệu, vật bốn và thiết bị xây dừng trong nội dung xây cất xây dựng của công trình sử dụng vốn đơn vị nước;

- đền bù thiệt sợ khi đề ra nhiệm vụ khảo sát, áp dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, qui chuẩn chỉnh xây dựng, phương án kĩ thuật, công nghệ không cân xứng gây tác động đến quality công trình và vi phạm hợp đồng xây cất xây dựng;

- những nghĩa vụ khác theo phép tắc của phù hợp đồng thi công xây dựng và chế độ của quy định có liên quan. (Theo luật pháp xây dựng năm 2014)