GẤP TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vvemaybay24h.net.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) cấp verb lớn fold; lớn close; to lớn shut adj pressing; urgent; hurry
*
không gấp
*
there is no hurry to fold; khổng lồ close; to lớn shut nhớ gấp áo quần ngay ngắn trước khi cho vào va li Remember to lớn fold your clothes neatly before putting them in the suitcase Xin chớ gấp thơ lại vì tất cả hình bên phía trong Please don"t fold the letter because there are photos inside times; -fold cấp trăm lần, gấp nghìn lần Hundredfold, thousandfold Sản lượng đã tăng gấp năm lần Production has increased five times/fivefold Nó kiếm được gấp bố lần rưỡi tôi He earns three and a half times as much as I vị pressing; urgent; in a hurry bài toán đó không vội vàng đâu There"s no hurry for it Tôi cần tiền vội I am in urgent need of money; I need money in a hurry tại sao phải gấp vậy? What"s the hurry?; What"s the rush? Chẳng việc gì đề xuất gấp cả There"s no need to hurry/rush

*