ENGAGE IN LÀ GÌ

     
engage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Phương pháp phát âm engage giọng phiên bản ngữ. Tự đồng nghĩa, trái nghĩa của engage.

Bạn đang xem: Engage in là gì


Từ điển Anh Việt

engage

/in"geidʤ/

* ngoại rượu cồn từ

hẹn, hứa hẹn, cầu hẹn, cam kết; gắn thêm ước, hẹn hôn

to engage oneself to do something: hứa hẹn hẹn làm cho gì

to become engaged to: hứa hôn với

thuê (người ở); giữ lại trước (chỗ ngồi...)

lấy (danh dự...) cơ mà cam kết

thu hút (sự chú ý...); giành được (tình cảm...); tạo nên mát mẻ

((thường) đụng tính từ thừa khứ) mắc bận

to be engaged in something: bận thao tác gì

(quân sự) giao chiến, chiến tranh với

to engage the enemy in heavy fighting: chiến đấu với quân địch rất dữ dội

(kỹ thuật) gài (số...)

(kiến trúc) đã nhập vào tường; ghép (vật nọ với vật dụng kia)

* nội cồn từ

(+ in) làm, tiến hành

to engage in politics: làm chủ yếu trị

to engage in business: tởm doanh

to engage in negotiations with someone: thực hiện thương lượng cùng với ai

(kỹ thuật) (+ with) gài, khớp (với)


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

engage

* kinh tế

cam kết

hứa hẹn

* kỹ thuật

ăn khớp

đối tiếp

gài

gài chặt

khóa chuyền

khớp nhau

khớp nối

khớp vào

làm ăn uống khớp

liên hợp

lôi kéo

mắc vào

móc nối

vào khớp

ô tô:

cài khớp


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Ngành Công Nghiệp Tự Động Hóa Là Gì? Lương Bao Nhiêu? Làm Gì?


*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tra cứu kiếm cùng để tránh khỏi.Nhập từ nên tìm vào ô tìm kiếm kiếm với xem các từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang phía bên trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tra cứu kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ buộc phải tìm vào ô search kiếm cùng xem những từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Nhấp loài chuột vào từ ý muốn xem.

Xem thêm: Đẳng Sâm Là Gì ? Vị Thuốc Đẳng Sâm Có Tác Dụng Gì


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhận thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau để hiển thị từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*