CHẤT ĐIỆN MÔI LÀ GÌ

     

Điện môi là những chất không dẫn điện (cách điện). Trong phân tử của các chất điện môi, số lượng các điện tích tự do là rất ít. Điện môi là môi trường cách điện, hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần và hằng số điện môi của chân không bằng 1.

Bạn đang xem: Chất điện môi là gì

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Điện môi là môi trường cách điện.

B. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.

C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.

D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.

Trả lời:

Đáp án: D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.

Phát biểu không đúng là hằng số của điện môi có thể nhỏ hơn 1.

Giải thích: Hằng số điện môi của chân không bằng 1 là nhỏ nhất. Nên ta suy ra đáp án D là sai.

Kiến thức tham khảo về hiện tượng phân cực điện môi.


1. Khái niệm về môi trường điện môi

 Điện môi là những chất không dẫn điện (cách điện). Trong phân tử của các chất điện môi, số lượng các điện tích tự do là rất ít. Điều này làm khả năng mang điện của nó rất kém. Nhưng khi điện trường tăng vượt quá 1 giá trị giới hạn thì điện môi bị đánh thủng (mất tính cách điện), mỗi điện môi khác nhau có 1 điện trường giới hạn khác nhau hằng số điện môi ε chỉ phụ thuộc vào tính chất của điện môi. Hằng số điện môi của chân không = 1.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Remodel Là Gì ?, Từ Điển Anh Remodeling Tiếng Anh Là Gì

Vậy, phát biểu không đúng là hằng số của điện môi có thể nhỏ hơn 1.

=> Đáp án D sai.

2. Phân loại, ví dụ và ứng dụng

- Chất điện môi thụ động (vật liệu cách điện và vật liệu tụ điện): là các vật chất được dùng làm chất cách điện và làm chất điện môi trong các tụ điện như mi ca, gốm, thuỷ tinh, pôlyme tuyến tính, cao su, sơn, giấy, bột tổng hợp, keo dính,…

- Chất điện môi tích cực: là các vật liệu có hằng số điện môi có thể điều khiển được bằng: Điện trường (VD: gốm, thuỷ tinh,..); Cơ học (chất áp điện như thạch anh);

Ánh sáng (chất huỳnh quang).

3. Hiện tượng phân cực điện môi

Hiện tượng phân cực điện môi là hiện tượng xuất hiện các điện tích trên thanh điện môi khi nó đặt trong điện trường ngoài. Khác với hiện tượng điện hưởng ở vật dẫn kim loại, các điện tích xuất hiện ở chỗ nào trên bề mặt thanh điện môi sẽ định xứ ở đó, không di chuyển được. Đó là các điện tích liên kết.

Các điện tích liên kết sẽ gây ra trong lòng thanh điện môi một điện trường phụ E’ làm cho điện trường ban đầu véc tơ E0 trong thanh điện môi thay đổi. Điện trường tổng hợp trong điện môi khi điện môi bị phân cực là:

*

4. Giải thích hiện tượng phân cực điện môi

 Ta biết, trong mỗi nguyên tử, các electron luôn chuyển động quanh hạt nhân với vận tốc rất lớn. Tuy nhiên, khi xét tương tác giữa các electron của nguyên tử, phân tử với điện tích hay điện trường bên ngoài ở những khoảng cách khá lớn so với kích thước phân tử, một cách gần đúng, ta có thể coi tác dụng của các electron tương đương với tác dụng của một điện tích tổng cộng –q đứng yên tại một vị trí trung bình nào đó trong phân tử, gọi là tâm của các điện tích âm. Một cách tương tự, ta coi tác dụng của hạt nhân tương đương với điện tích dương +q đặt tại tâm của các điện tích dương.

 Tùy theo phân bố các electron quanh hạt nhân mà tâm của các điện tích âm và tâm của các điện tích dương có thể lệch nhau. Trường hợp thứ nhất, mỗi phân tử chất điện môi đã là một lưỡng cực điện. Trường hợp thứ hai, phân tử chất chất điện moii không tự phân thành lưỡng cực điện, nhưng khi đặt phân tử trong điện trường ngoài thì tác dụng của điện trường ngoài luôn làm tâm của các điện tích dương và tâm của các điện tích âm lệch xa nhau và bản thân phân tử trở thành lưỡng cực điện có momen điện pe khác 0.

 Dưới tác dụng của điện trường ngoài, các momen điện pe của các phân tử chất điện môi sẽ xoay và định hướng theo đường sức điện trường ngoài một cách trật tự. Kết quả, trong lòng khối điện môi các điện tích trái dấu của các lưỡng cực phân tử trung hòa nhau, còn ở hai mặt giới hạn xuất hiện các điện tích trái dấu. Các điện tích này chính là tập hợp các điện tích của các lưỡng cực phân tử trên các bề mặt giới hạn, chúng không phải là các điện tích tự do mà là các điện tích kiên kết.

 Điện trường ngoài càng mạnh, sự phân cực điện môi càng rõ rệt. Khi không có điện trường ngoài, các momen điện của các lưỡng cực phân tử sắp xếp một cách hỗn loạn hoặc triệt tiêu (đối với loại có tâm của các điện tích dương và âm trùng nhau). Kết quả các điện tích liên kết biến mất, khối điện môi không bị phân cực.

Xem thêm: Phong Tục Thờ Cúng Cậu Tài Cậu Quý Độ Mạng Là Gì, Cậu Tài Cậu Quý Độ Mạng Là Gì

---------------------

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu hiểu xong về điện môi là môi trường gì? Chúc các bạn có một kiến thức thật bổ ích và đạt kết quả cao trong học tập.