ATTENTION

     

Chữ attention đi với những động từ khác nhau sẽ với nghĩa khác nhau, và attention xuất hiện không hề ít trong các kỳ thi TOEIC, TOEFL…Trong khi bạn học còn nếu như không khéo sẽ không nhớ các thành ngữ kết hợp với attention. Bọn họ cùng coi Tập hợp những thành ngữ kết phù hợp với attention.

Tập hợp toàn bộ giới tự trong giờ đồng hồ anh

Hợp pháp hóa lãnh sự


*

attention please! Hãy tĩnh mịch (sắp nói một điều gì đó)

attract one’s attraction: cuốn hút / say mê sự chăm chú của ai

= call, capture, catch, command, compel (bắt phải), demand, draw, grab one’s attention

attract unwelcome attention: thu hút sự chú ý không ước ao đợi

be the center of attention: là trung tâm của sự việc chú ý

be all attention: rất chăm chú

bring sth lớn one’s attention: tạo nên ai để ý vào điều gì

call one’s attention to (s.o /sth): gợi cảm sự chú ý

call away one’s attention: tạo nên ai đãng trí / làm cho ai ko chú ý

catch one’s attention: khiến cho ai đề nghị chú ý, thu hút sự chăm chú của ai

come khổng lồ (stand at) attention: đứng nghiêm

concentrate one’s attention to sth/sb: tập trung chú ý vào ai/cái gì

= confine, focus one’s attention to lớn sth/sb

direct one’s attention to: chú trọng/ tập trung chăm chú đến điều gì

distract one’s attention: làm sao nhãng sự chăm chú của ai

draw one’s attention to something: say đắm sự chăm chú của ai vào điều gì / xem xét ai về điều gì

for the attention of sb: (ở đầu thư) gửi mang đến ai

gain one’s attention: nhận ra sự quan tiền tâm

garner one’s attention = gain one’s attention

get one’s attention: si sự chú ý

get /have sb’s undivided attention: là người hoặc vật tốt nhất được để ý đến, được ai đặc biệt quan tiền tâm

give (sb/sth) = pay attention

give / have one’s full and undivided attention: chăm chú hoàn toàn mang đến ai đó

have one’s attention: có được sự chú ý của ai

hold one’s attention: giữ lại được sự chăm chú của ai

= keep, rivet one’s attention

need one’s attention: cần có sự chăm sóc, chăm chú của ai

pay attention to something/somebody: chăm chú đến điều gì/ai

pay close attention to something: chăm chú thật kỹ điều gì

pay insufficient attention to something: không chú ý đủ mang đến điều gì

pay meticulous attention to: lưu ý một giải pháp tỉ mỉ mang lại điều gì

require one’s immediate attention: cần sự để ý ngay chớp nhoáng của ai

receive attention at a hospital: được chuyên sóc điều trị tại một bệnh viện

receive one’s attention = gain one’s attention

show attentions to somebody: quan tâm chu đáo với ai (số nhiều)

snap to attention: cấp tốc chóng vào tư thế nghiêm (V)

To take one’s attention off sth: làm cho tất cả những người nào không nhằm ý, không lưu ý đến việc gì

turn one’s attention to: gửi hướng chăm chú sang điều khác

Ngoài ra, các thành ngữ attention rất có thể kết hợp với các tính tự để có mặt thêm các thành ngữ attention, ví dụ điển hình to pay close attention to: chăm chú đặc biệt đến…

Hy vọng nội dung bài viết này vẫn tập hợp tất cả thành ngữ liên quan đến attention để giúp ích cho chính mình phần nào vượt qua những kỳ thì quốc tế. Chúng ta cũng có thể đóng góp sống phần bình luận bên dưới bài viết này.