Nghĩa Của Từ Assets

     
tài sản (tiếng Anh: Assets) là một phần tử không thể tách bóc rời của báo cáo tài chính, tượng trưng cho 1 nguồn lực kinh tế mà cá nhân hay doanh nghiệp có quyền và tiện ích hợp pháp mà các cá thể hay doanh nghiệp khác không có.

Tài sản (Assets)

Khái niệm

Tài sản trong giờ Anh là Assets.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ assets

Chuẩn mực kế toán việt nam (VAS 01) khái niệm "tài sản là mối cung cấp lực vày doanh nghiệp kiểm soát và điều hành và rất có thể thu được tiện ích kinh tế vào tương lai". Định nghĩa này cho thấy thêm có sự khác biệt giữa cơ chế của luật pháp và điều khoản của kế toán về tài sản.

Trên phương diện pháp lí, gia tài của một doanh nghiệp yêu cầu thuộc quyền sở hữu của người sử dụng đó, tuy nhiên trên mặt kế toán, gia tài được báo cáo trên bảng bằng vận kế toán của một công ty không duy nhất thiết yêu cầu thuộc quyền sở hữu, mà chỉ cần thuộc quyền kiểm soát của công ty đó nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu "coi trọng bản chất hơn hình thức" của kế toán.

Phân nhiều loại tài sản

Tài sản được trình diễn trên bảng phẳng phiu kế toán theo tính thanh toán giảm dần và được phân thành hai khuôn khổ cơ bản: tài sản ngắn hạn và gia sản dài hạn.

Xem thêm: Phỉ Thúy Là Gì - Ý Nghĩa Và Công Dụng Của Ngọc Phỉ Thúy

Tài sản ngắn hạn (Short-term assets) là những gia tài có thời gian biến đổi thành tiền trong tầm một năm (hoặc một chu kì ghê doanh). Gia sản ngắn hạn của chúng ta thường bao hàm tiền và các tài khoản tương đương tiền, chi tiêu ngắn hạn, nợ buộc phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và những tài sản thời gian ngắn khác.

Ví dụ: công ty Cổ phần Dược Hậu Giang report số dư chi phí mặt và tiền gửi ngân hàng tại ngày 31 tháng 12 năm năm ngoái chỉ là 89,5 tỉ đồng trong khi những khoản tương đương tiền (tiền gửi ngân hàng có kì hạn và những khoản cho công ty con vay có thời hạn không thực sự 3 tháng) lên đến 331,2 tỉ đồng.

Xem thêm: Dấu Hiệu Rụng Trứng: Khi Trứng Gặp Tinh Trùng Thì Có Biểu Hiện Gì

Tài sản dài hạn (Long-term assets) là những gia sản có thời gian biến đổi thành tiền trên 1 năm (hoặc một chu kì gớm doanh). Tài sản dài hạn của người tiêu dùng thường bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản thắt chặt và cố định vô hình, tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính, đầu tư chi tiêu dài hạn và những khoản trả trước lâu năm hạn.

Ví dụ: Một doanh nghiệp thường có tài năng sản cố định hữu hình như nhà văn phòng, nhà máy sản xuất, thiết bị sản xuất, trang bị quản lí, phương tiện vận tải,… phương diện khác, các loại tài sản cố định và thắt chặt vô hình thường gồm những: quyền sửu dụng đất, nhãn hiệu thương mại, sáng sủa chế, ứng dụng máy tính,…

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình báo cáo tài chủ yếu phân tích – dự báo và định giá, NXB Đại học kinh tế quốc dân)